Ministerie van Economische Zaken


Ministerie van Economische Zaken

Datum: 20-6-2007


Staatssecretaris Heemskerk naar China


Staatssecretaris Frank Heemskerk van Buitenlandse Handel bezoekt, in zijn hoedanigheid van minister van Buitenlandse Handel, van 7 tot 12 juli a.s. de Volksrepubliek China.


Doel van het bezoek is het versterken van de economische relatie tussen Nederland
en China, zowel tussen overheden als ondernemers, en het profileren van Nederland
als een Europese thuisbasis voor hoogwaardige technologie. Nederland en China
hebben beide de ambitie verder uit te groeien tot innovatieve en internationale
economieën. Bij de opening van wederzijdse markten zijn voor Nederland de afspraken
van de WTO en de bescherming en handhaving van intellectueel eigendom en arbeidsnormen
leidend.

Een centrale plaats in het bezoek hebben toepassingen / oplossingen voor drie
maatschappelijke thema´s, die hoog op de agenda van zowel China als Nederland
staan. Dit zijn energie-efficiency, zorg en voeding. De bedrijven en kennisinstellingen
in de meereizende delegatie zijn met name actief op het gebied van vernieuwende
technologieën ten behoeve van duurzaam/ energie efficiënt bouwen, biotechnologie
& gezondheid en groene genetica. De delegatie van ca 30 bedrijven en kennisinstellingen
staat onder leiding van de heer Elverding (vml. topman van DSM).
Op 8 juli spreekt de minister in Beijing met vertegenwoordigers van het ministerie
van Handel en van het ministerie van Wetenschap en Technologie ter voorbereiding
van het eerste Chinees-Nederlandse Joint Economic Committee. Tijdens een gezamenlijk
seminar komen Nederlandse en Chinese kennis op het gebied van duurzaam en energie
efficiënt bouwen samen. Op 10 juli ontmoet de minister in Dalian de burgemeester
en woont hij de opening bij van het Nederlandse Business Support Office (NBSO)
bij. Ook opent hij een investeringsbijeenkomst georganiseerd door de directie
Buitenlandse Investeringen in Nederland en een seminar van TNO en het Dalian Institute
of Chemical Physics (DICP) over persoonlijke gezondheidszorg en preventieve diagnostiek.
Op 11 juli woont de minister in Shanghai een seminar bij over groene genetica
georganiseerd door het Nederlandse bedrijf Keygene en het Shanghai Institute of
Biological Sciences (SIBS). Terugkomst in Nederland is op 13 juli a.s.


Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon
0800 - 8051, e-mail: ezinfo@postbus51.nl


Voor journalisten:

Aletta Bos, persvoorlichter ministerie van Economische Zaken, 070-379 6482/06-53674514,
a.bos@minez.nl