Gemeente Helmond


Vanaf 7 juli experiment gratis busvervoer

Alle bussen binnen Helmondse gemeentegrenzen zaterdags voor iedereen gratis. Voor 12- en 65+ is bus binnen Helmond zelfs alle dagen kosteloos.

De gemeenteraad van Helmond heeft besloten een experiment met gratis busvervoer te houden. In de proefperiode (7 juli 2007 - 6 juni 2008) mogen kinderen van 12 jaar en jonger en mensen van 65 jaar en ouder op alle dagen gratis gebruik maken van de bus in Helmond. Zij moeten hun leeftijd met een legitimatiebewijs, zoals paspoort of Europese identiteitskaart, bij de chauffeur kunnen aantonen. Op zaterdag kan zelfs iedereen gratis de bus nemen in Helmond. Het experiment geldt zowel voor Helmonders als niet-Helmonders.

Welke buslijnen?

De proef met het gratis busvervoer betreft alle streek- en buslijnen binnen de gemeentegrenzen van Helmond: 6, 20, 23, 24, 25, 27, 51, 52, 53, 54 en 127. Tijdens het experiment worden evaluaties gehouden. Op basis hiervan wordt besloten of het experiment een vervolg krijgt.

Hoe werkt het in de praktijk?

Een vrouw van 42 jaar oud gaat op zaterdag vanuit Brouwhuis met stadbus 54 naar het centrum van Helmond. Aangezien op zaterdag het busvervoer binnen de gemeentegrenzen van Helmond gratis is, betaalt zij niks.
Een bejaard echtpaar van 85 en 83 jaar oud gaat op vrijdag vanuit de Eeuwsels met stadbus 51 naar het station Helmond voor een dagje uit met de trein. Aangezien voor 65+-ers het busvervoer in Helmond op alle dagen gratis is, betalen zij niks voor de busreis. Een vrouw (35 jaar oud) gaat op woensdagmiddag met haar twee kinderen van 10 en 7 jaar met streekbus 25 vanuit Aarle-Rixtel op bezoek bij opa en oma in Brouwhuis. Een rit van 4 strippen waarvan 2 in Helmond. De vrouw betaalt voor zichzelf 4 strippen en voor haar kinderen elk 4-2 = 2 strippen.

OV stimuleren

Het experiment past in het gemeentelijke beleid om het gebruik van openbaar vervoer (OV) te stimuleren. Het aantrekkelijk en laagdrempelig maken van OV is gunstig voor:
De mobiliteit en maatschappelijke participatie van onder meer ouderen. Wie mobiel is gaat makkelijker de deur uit om leuke en gezellige dingen te doen. De bus vergroot zo letterlijk hun leefwereld.
De bereikbaarheid van het centrum vanuit de wijken. Als de bus gratis is zullen mensen wellicht eerder naar het Helmondse winkelhart gaan. Vermindering van luchtvervuiling. Als meer mensen in plaats van de auto de bus nemen, zal de hoeveelheid schadelijke stoffen die de lucht ingaat ook lager zijn.

Meer informatie

Op www.hermes.nl is meer informatie te vinden over de haltes en vertrektijden van de Hermesbussen in Helmond. [Hermes internet.jpg?hid=img;ar=0]