Gemeente Delft

Slotbijeenkomst 'Hoe wil Delft in 2025 wonen?'

Op zaterdag 7 juli vindt van 14.00-16.00 uur de slotbijeenkomst plaats van 'Hoe wil Delft in 2025 wonen?'. De afgelopen maanden heeft de gemeente met vele enthousiaste Delftenaren de ideeën en wensen rond dit thema besproken. Dit gebeurde tijdens interactieve sessies. Op de slotbijeenkomst worden de resultaten van die sessies gepresenteerd.

De gemeente Delft en de Delftse woningcorporaties Woonbron, Vestia, Vidomes en DUWO zijn initiatiefnemers van het discussietraject 'Hoe wil Delft in 2025 wonen?'. Wethouders Rensen en Koning nemen samen met de corporatiedirecteuren deel aan de discussies. Zij reageren op een aantal stellingen.

De deelnemers aan de slotbijeenkomst praten door over de toekomst van Delft als woonstad in de regio. Na de discussies is bekend 'wat' er moet gaan gebeuren. Daarnaast wordt de 'hoe'-vraag beantwoord: hoe kunnen gemeenten en corporaties samen werken aan de toekomst van Delft op woongebied? Bijvoorbeeld bij stedelijke vernieuwing en stedelijke in/uitbreidingen.

Met de uitkomsten van de discussies in handen, hebben gemeente en woningcorporaties een goed overzicht van alle wensen en behoeften van bewoners. Dit najaar verschijnt de woonvisie met alle resultaten. Aansluitend maken gemeente en corporaties prestatieafspraken met elkaar over de uitvoering.

Wilt u meepraten? Dit is uw laatste kans! Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Voor informatie en aanmelden kunt u kijken op www.gemeentedelft.info onder 'Actueel'. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van Unesco-IHE aan de Westvest 7.

Noot voor de redactie (