Ingezonden persbericht


Persbericht Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling Den Haag, maandag 2 juli 2007

Koningin Sophiepark in het Beatrixkwartier officieel geopend

Wethouder Marnix Norder opent wijkpark tijdens buurtfeest

Op zaterdag 7 juli 2007 om 15.00 uur opent wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen) het Koningin Sophiepark aan de Amalia van Solmsstraat. Dit gebeurt tijdens het jaarlijkse buurtfeest voor alle buurtbewoners en gebruikers van het park. Samen met de buurt heeft de gemeente Den Haag een ontwerp voor het park gemaakt. Hiervoor hebben gemeente Den Haag en BPF Bouwinvest in 2005 een schenking van ¤ 100.000 gedaan. ⤤oeHet park is een groene oase temidden van de omliggende woningen en kantoren. Sinds de oplevering van het park wordt er door jong en oud gebruik van gemaakt. Het is echt een aanwinst voor de omgeving', aldus wethouder Marnix Norder.

Het park heeft een ware metamorfose ondergaan. Het is vergroot en meet nu circa één hectare. Het heeft een open karakter met gazons, perken, beplanting en goede verlichting. Het is een echt buurtpark geworden, waarbij een goede sociale controle mogelijk is. Het park heeft grote bomen gekregen en rondom een groene rand van (boom)hagen met zitbanken ervoor. Verder is er veel vrije ruimte voor allerlei gebruik en zijn er speelvoorzieningen voor kinderen. Het park wordt druk bezocht door kinderen en hun ouders, maar ook door pauzerende kantoorgebruikers uit het Beatrixkwartier. De werkgroep Koningin Sophiepark, bestaande uit omwonenden, heeft in 2004 een convenant afgesloten met de gemeente Den Haag en de politie over extra onderhoud en veiligheid in het park.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Noot voor de redactie,