Ingezonden persbericht


Persbericht Live Earth Alert! - 3 juli 2007

3FM Serious Politics debatteert over klimaat tijdens Live Earth Alert!

De ministers Jacqueline Cramer en Bert Koenders, Wubbo Ockels, Jan Terlouw en Ali B zijn te gast bij 3FM Serious Politics op 7 juli tijdens Live Earth Alert! in het Westerpark in Amsterdam. Onder leiding van Beau van Erven Dorens en Michiel Veenstra gaan politici en deskundigen met elkaar én met het publiek in discussie over de klimaatveranderingen en de maatregelen die nodig zijn om deze te beperken. Weerman Gerrit Hiemstra presenteert de weersverwachting voor 7 juli 2040. Zowel 3FM Serious Politics als Live Earth Alert! zijn voor iedereen gratis toegankelijk.

In drie talkshows met elk een eigen thema wordt nagegaan of Nederland het klimaatprobleem wel serieus genoeg neemt en of het besef leeft dat de gevolgen van de de klimaatveranderingen voor ontwikkelingslanden veel ernstiger zijn dan voor ons. Daarnaast vertellen kopstukken uit de politiek, het bedrijfsleven en de wetenschap wat zij van plan zijn te doen aan de klimaatverandering. Het publiek beoordeelt de voordrachten.

Programma 3FM Serious Politics op 7 juli:

14.00 uur: Dag ijsbeer, dag koraal, dag Nederland

Hoe serieus nemen we het eigenlijk? Veel mensen hebben de alarmerende documentaire An Inconvienent Truth gezien, maar doen zij daar ook wat mee? De vraag wordt gesteld aan: minister van VROM Jacqueline Cramer, poolreiziger en klimaatdeskundige Marc Cornelissen en aan Donald Pols van Milieudefensie.

15.30 uur: Eigen klimaat eerst?

Lastige vragen voor Nederland. Onze bijdrage aan de klimaatverandering is veel groter dan die van ontwikkelingslanden. Terwijl de gevolgen voor die landen zoveel ernstiger zijn dan voor ons. Aan het woord: minister van Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders, hoogleraar milieuwetenschappen aan de WUR Pier Vellinga en acteur en 'klimaatreiziger' voor HIER Joris Putman.

17.00 uur: Ideeën, iemand?

Alles en iedereen klimaatneutraal. Wat doe jij? In deze talkshow mag iedereen het vertellen. Het publiek en het panel met onder andere oud-minister van VROM Margreeth de Boer bepalen welke ideeën de beste zijn. Luisteraars van 3FM worden deze week opgeroepen met ideeën te komen. De plannen en ideeën komen van onder meer:
* De luisteraars van 3FM

* Ali B, rapper

* Bart Hofker, commercieel directeur NUON Retail
* Jacques Huberts, directievoorzitter NS Reizigers
* Jan Terlouw, oud-politicus en voorzitter van het Platform Energietransitie
* Marijke Vos, wethouder in Amsterdam, o.a. voor milieu
* Wubbo Ockels, hoogleraar en duurzaam uitvinder

Live Earth Alert!, 7 juli in Amsterdam, op 3FM en op Nederland 3

Live Earth Alert! is de Nederlandse component van de op 7 juli te houden internationale concertmarathon, het initiatief van Al Gore om aandacht te vragen voor het klimaatprobleem. Het evenement richt zich op de directe betrokkenheid van het publiek bij de problematiek van het klimaat: 'Wat doe jij op 07/07/07?'. Middelpunt is het gratis toegankelijke Westerpark in Amsterdam met onder meer de wereldwijde concerten op groot scherm, discussies met politici, optredens, een bioscoop op zonne-energie, een natte-voeten-terras en tal van activiteiten.

Marathonuitzendingen Nederland 3 en 3FM

Nederland 3 en 3FM doen de hele dag in marathonuitzendingen verslag van de Live Earth-concerten in de wereld en van Live Earth Alert! in het Westerpark.

De uitzendingen op Nederland 3 en 3FM worden verzorgd door BNN en NOS.

Alle informatie over Live Earth Alert! staat op www.liveearthalert.nl

Zie ook:

Commercial Live Earth Alert!: http://www.youtube.com/watch?v=dXHVfMpUc54