Gemeente Heemskerk


vrijdag, 06 juli 2007

Subsidie voor manifestatie 07/07/07

HEEMSKERK - Het college van de gemeente Heemskerk heeft besloten om een subsidie van EUR 760,- toe te kennen aan Heemskerk Kijkt Verder voor een manifestatie op zaterdag 7 juli 2007 (07/07/07). De manifestatie is bedoeld om meer bekendheid te geven aan de Millenniumdoelen 2015.

Dit jaar is het jaar van 07/07/07. Op zaterdag 7 juli 2007 is de helft van de tijd van de VN Millenniumcampagne verstreken. Er zijn resultaten behaald, maar een aantal doelen blijft achter. Kindersterfte is nog niet sterk afgenomen en er sterven nog steeds niet minder vrouwen door zwangerschap. De klok tikt. Enige maanden geleden heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten haar leden opgeroepen haar inwoners bewust te maken en te betrekken bij het realiseren van de Millenniumdoelstellingen. Om de Heemskerkse bevolking mede bewust te maken voor de noodzaak van het realiseren van de millenniumdoelstellingen wordt samengewerkt met het platform Heemskerk Kijkt Verder.

Manifestatie op Nielenplein
Op zaterdag 7 juli organiseert Heemskerk Kijkt Verder op het burgmeester Nielenplein van 14.00 uur tot 17.00 uur een manifestatie over de Millenniumdoelen. Er worden activiteiten georganiseerd zowel voor kinderen als volwassenen. Op vrijdag 6 juli wordt in het raadhuis door leden van Heemskerk Kijkt Verder in aanwezigheid van wethouder Gineke van 't Veer op de gemeentelijke website een aftelklok geïnstalleerd die aftelt tot 2015 en waaraan informatie over de millenniumdoelen wordt gelinkt. In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN verband bij elkaar voor de Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te vechten tegen armoede en honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreiniging en HIV/Aids en om in te zetten op verbetering van de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water. Deze beloften zijn samengevat in de acht Millenniumdoelen. De doelen moeten in 2015 gehaald zijn. De gemeente Heemskerk heeft zich met ingang van 2005 aangesloten bij de World Council of United Cities and Local Governments (UCLG) en heeft daarbij verklaard zich in te zetten voor het bereiken van de acht millenniumdoelstellingen.

kijk ook op www.millenniumdoelstellingen.nl

---