Nederlandse Spoorwegen

Persinfo
Utrecht, 6 juli 2007

NS en Live Earth Alert!

Gratis terugreis voor bezoekers per trein
Talkshow over klimaatproblematiek met o.m. Jacques Huberts, Wubbo Ockels en Jan Terlouw
Concerten live te volgen op 5 grote stations

Om de duurzaamheid van de trein te benadrukken is NS hoofdsponsor van Live Earth Alert! dat op 07-07-07 vanaf 12 uur in het Amsterdamse Westerpark wordt gehouden. NS organiseert in dit kader diverse activiteiten. Zo kunnen bezoekers tijdens het evenement speeddaten met Nederlandse schrijvers zoals Kluun en dichter des vaderlands Driek van Wissen in de NS-tent. Ook kunnen aanwezigen hun dagelijks vervoer laten testen op milieuvriendelijkheid. Verder doet NS-directeur Jacques Huberts mee aan een talkshow over de klimaatproblematiek. Bezoekers aan Live Earth Alert! die per trein komen krijgen van NS hun terugreis gratis. Tevens deelt NS folders met milieutips uit bij de speciale NS- balie in de kop van een dubbeldekkertrein, die op het terrein wordt neergezet. De wereldwijde concerten zijn zaterdag ook live te volgen op de centrale stations van Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Leiden en Den Haag, waar grote schermen zullen hangen.

In een talkshow over klimaatproblematiek onder leiding van Beau van Erven Dorens zal NS Reizigers directeur Jacques Huberts optreden naast onder meer oud-minister Jan Terlouw, Jort Kelder en Wubbo Ockels. Dit gesprek vindt plaats op het evenemententerrein tussen 17.00 en 17.45 uur NS is nadrukkelijk op het terrein aanwezig: naast het podium staat de kop van een dubbeldekker die als NS-balie fungeert, waar treinreizigers hun gratis terugreis kunnen afhalen en nadere informatie kunnen krijgen.

Sponsoring van Live Earth Alert! past bij NS. De trein is vele malen milieuvriendelijker dan de auto. De CO2-uitstoot per reizigerskilometer in de trein bedraagt gemiddeld een derde van de uitstoot per auto. Mede om dat aspect te benadrukken is NS sponsor van de Amsterdamse activiteiten rond het wereldevenement Live Earth op 7 juli. Bovendien heeft NS heeft zich als eerste grote Nederlandse onderneming gecommitteerd aan het klimaatdoel van de EU: 20 procent minder CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990.

Noot aan de redactie
Als u aanwezig wilt zijn bij de talkshow of meer informatie wilt hebben over de andere activiteiten van NS tijdens Live Earth, dan kunt u contact opnemen met Michiel Jonker, NS persvoorlichting 06 -55 74 39 13 NS
NS is de grootste reizigersvervoerder op het spoor in Nederland en verzorgt over een spoorwegnet van ruim 2000 km lengte met 4500 treinritten per dag het vervoer van 1,1 miljoen reizigers. Daarvoor zijn bijna 2900 rijtuigen met 250.000 zitplaatsen beschikbaar. 25.000 NS-ers verzorgen de dienstverlening aan de klanten. In Nederland beheert

NS Groep N.V., Utrecht
Handelsregister Utrecht 30124358

Datum 6 juli 2007
Pagina 2/2

NS 375 stations. NS speelt een belangrijke rol in de mobiliteit van Nederland: op de drukste corridors naar de Randstad en tussen de grote steden heeft de trein een marktaandeel tussen de 30 en 60%. NS stelt zich ten doel reizigers veilig, op tijd en comfortabel te vervoeren via aantrekkelijke stations. In het Verenigd Koninkrijk exploiteert dochterbedrijf NedRailways samen met haar Britse partner Serco twee vervoerconcessies: Mersey Rail rondom Liverpool en Northern Rail in het noorden van Engeland. Over het Nederlandse spoorwegnet rijdt naast NS nog een twintigtal andere vervoerders. Het beheer van de spoorweginfrastructuur (rails, wissels, bovenleidingen etc) en de railverkeersleiding zijn taken van ProRail. De Inspectie Verkeer en Waterstaat ziet toe op de spoorwegveiligheid in Nederland.

---- --