Centrale bank van Suriname


Datum: Titel:
7 juli 2007 Centrale Bank treft voorziening om aanbod van US-dollars te vergroten op valutamarkt

Centrale Bank treft voorziening om aanbod van US-dollars te vergroten op valutamarkt

In een vergadering op donderdag 5 juli met de bankdirecties heeft de Governor van de Centrale Bank medegedeeld dat de Bank een speciale voorziening instelt om, in tijden van verminderd aanbod van US-dollars op onze valutamarkt, in te springen om het dollaraanbod aan te vullen tot het normale peil.

De voorziening houdt in dat de Centrale Bank op een termijncontract de US dollars zal leveren aan de algemene banken en ook aan sommige erkende wisselkantoren (casas de cambio) die zij daarvoor in aanmerking laat komen. Het initiatief tot zo'n contract moet uitgaan van de vragende instelling. Het is dus aan een bank of cambio (die daarvoor in aanmerking komt) om zich met een aanvraag voor US-dollars tot de Centrale Bank te richten. Bij het termijncontract dat dan gesloten zal worden, moet de ontvangende bank of cambio de US-dollars na een overeengekomen termijn terugleveren aan de Centrale Bank. Bij de aankoop van de dollars betaalt de ontvangende bank of cambio de tegenwaarde in Surinaamse dollars (SRD) aan de Centrale Bank. Na verstrijken van de termijn betaalt de Centrale Bank bij terugontvangst van de US-dollars, de tegenwaarde in SRD terug aan de bankinstelling of cambio.

De Bank wil aan deze voorziening een blijvend karakter geven, zodat de banken en de (daarvoor in aanmerking komende) cambio's van nu af voortaan te allen tijde op haar kunnen terugvallen wanneer er aan de aanbodzijde van de valutamarkt zich tekorten voordoen van de US-dollar. De Bank beoogt met deze nieuwe voorziening de stabiliteit van de wisselkoers van de US-dollar ten opzichte van de SRD goed gefundeerd te houden. Tegelijk wil zij zorgdragen dat normaal in de behoeften van de Surinaamse samenleving wordt voorzien.

Paramaribo, 5 juli 2007
Centrale Bank van Suriname

© 2007 Centrale Bank van Suriname