Tommy Telecom verlaagt als eerste in Nederland roamingtarieven


WOERDEN, 20070705 -- TOMMY Telecom biedt als eerste de verlaagde GSM-tarieven vanuit het buitenland aan met onmiddellijke ingang. Vooruitlopend op de door de Europese Commissie verplichte invoering van deze verlaagde tarieven per 1 oktober aanstaande, heeft TOMMY Telecom als eerste mobiele telefoon provider besloten deze nieuwe tarieven nu al, tijdens de zomerperiode, voor haar abonnees in te voeren. De verlaging gaat per 7 juli 2007 in en geldt voor zowel bestaande als nieuwe abonnees.

De Europese commissie heeft na lang overleg besloten dat er een einde moet komen aan de vaak extreem hoge onderlinge verrekentarieven (roaming charges) tussen de verschillende buitenlandse mobiele netwerk operators binnen Europa.

Het is volgens TOMMY Telecom voor de abonnees uitermate vervelend dat deze tariefsverlaging pas formeel van kracht wordt bij alle operators na de vakantieperiode. Het bedrijf vindt het terecht dat de pers en mobiel bellend Nederland daar veel ophef over maakt. Juist in de vakantieperiode maakt men gemiddeld de meeste buitenlandse kosten met de mobiele telefoon en wordt men na terugkeer vaak onaangenaam verrast door een extreem hoge telefoonrekening.

Om de bestaande, maar ook nieuwe abonnees tegemoet te komen, voert TOMMY Telecom juist daarom deze verlaging nu (per 7 juli 2007) al in en kan men gedurende de maanden juli, augustus en september al profiteren van deze nieuwe tarieven. www.tommytelecom.nl