Senternovem


12-06-2007 |


Economisch missie naar China onder leiding van staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken

Van 7 tot en met 13 juli 2007 brengt Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken een bezoek aan China. Het bezoek zal in belangrijke mate plaatsvinden rondom het thema Innovatie en Internationaal Ondernemen. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan drie lopende samenwerkingsprojecten tussen Nederland en China, te weten duurzaam bouwen/energie efficiëntie, biotechnologie & gezondheid en als derde thema biogenetica.

Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn op deze drie gebieden worden van harte uitgenodigd om aan deze economische missie deel te nemen.

Tijdens de reis zullen de drie steden Beijing, Dalian en Shanghai worden bezocht. Het programma in ieder van de drie steden begint met een inhoudelijk seminar op één van de bovengenoemde thema's. Voor deze seminars wordt een uitgebreid netwerk van Chinese bedrijven en instellingen uitgenodigd die interessante zakelijke contacten voor u kunnen zijn.

Zo zal het bezoek aan Beijing in het teken staan van duurzaam bouwen/energie efficiëntie (o.a. verzorgd vanuit Nederland door TNO, DHV, VROM en SenterNovem), in Dalian zal aandacht worden besteed aan personalized medicine (o.a. vanuit Nederland verzorgd door TNO en SU BioMedicine) en in Shanghai zal het seminar gaan over groene genetica (o.a. vanuit Nederland verzorgd door KeyGene).

Daarnaast kunnen op verzoek individuele matchmakingafspraken in deze drie steden voor u worden verzorgd met relevante Chinese partners.

Tevens zullen er momenten in het programma worden ingebouwd voor briefings, netwerkbijeenkomsten, trade dinners en indien mogelijk aansluiting bij enkele officiële gesprekken tussen de Staatssecretaris en officiële Chinese instanties.
Contact

Voor meer informatie kunt u terecht op de
website www.internationaalondernemen/ez/china of bij de EVD, Sandra Pompe (pompe@evd.nl of 070-7788888)