Vlaamse Overheid

Nieuwsbericht van de Vlaamse overheid van vrijdag 6 juli 2007

Rentetoelage voor KMO's verlicht hinder door openbare werken

Vanaf 10 juli 2007 kunnen KMO's rekenen op meer steun van de Vlaamse overheid wanneer ze hinder ondervinden van openbare werken. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist op voorstel van Vlaams minister van Economie en Ondernemen Fientje MOERMAN. De minister trekt per jaar vijf miljoen euro uit voor een rentetoelage voor KMO's.

Vaak betekenen openbare werken een verlies van omzet dat moeilijk te overbruggen is voor kleine en middelgrote ondernemingen. De rentetoelage steunt KMO's die een overbruggingskrediet moeten aangaan omwille van verminderde inkomsten ten gevolge van een verstoorde bereikbaarheid door openbare werken.

KMO's die een krediet zijn aangegaan van minstens 5.000 euro en maximum 500.000 euro kunnen over een periode van vijf jaar een jaarlijkse rentetoelage krijgen. De rentetoelage bedraagt maximum 80 % van de totale rentekost en jaarlijks maximum 4 % van het geleende kapitaal. Jaarlijks kan de rentetoelage dus nooit meer dan 20.000 euro bedragen.

De KMO's moeten verder aan de volgende voorwaarden voldoen:


- ze beschikken over een ruimte die toegankelijk is voor de consument;


- ze hebben te kampen met verstoorde bereikbaarheid als gevolg van openbare werken die minstens twee aaneensluitende maanden duren;


- ze hebben het laatste kwartaal een omzetverlies geleden van minstens 30 % vergeleken met het gemiddelde van de vier voorgaande kwartalen.

De administratieve lasten voor de ondernemingen zijn zo laag mogelijk gehouden. De onderneming dient uiterlijk zes maanden na het beëindigen van de openbare werken een elektronische aanvraag in bij het Agentschap Economie. De administratie gaat vervolgens na of de voorwaarden voor het toekennen van steun zijn vervuld en de onderneming moet enkel de stavingsstukken nasturen die zij courant ter beschikking heeft. De andere stukken vraagt het Agentschap Economie zelf op bij de bevoegde instanties. Bovendien zorgt de administratie zelf voor een modelverklaring van verstoorde bereikbaarheid vanwege het gemeentebestuur. De rentetoelage sluit aan bij een derde waarborgregeling die minister Moerman in september 2005 invoerde. Deze waarborgregeling vereenvoudigt de toegang tot een krediet voor zelfstandigen die hinder ondervinden van openbare werken. Terwijl de rentetoelage de terugbetaling van het aangegane overbruggingskrediet verlicht.

Vanaf 10 juli 2007 kunnen de nodige inlichtingen en aanvraagformulieren in verband met de rentetoelage worden opgevraagd bij het Agentschap Economie via de website www.vlaanderen.be/hinderopenbarewerken (http://www.vlaanderen.be/hinderopenbarewerken).

Voor meer persinformatie kunt u terecht bij:

Dhr. Frank Beckx, woordvoerder van minister Moerman Tel: 02 552 61 10
GSM: 0476 80 94 74
Email: persdienst.moerman@vlaanderen.be

Lees meer op: http://publicatie-62.vlaanderen.be/servlet/Satellite?pagename=nieuwsberichten%2FNB_Nieuwsbericht%2FNieuwsbericht&cid=1183694419199