Vlaamse Overheid

Nieuwsbericht van de Vlaamse overheid van vrijdag 6 juli 2007

Vlaamse Regering stimuleert Europese samenwerking tussen gemeenten

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Marino KEULEN beslist de Europese verordening betreffende de Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) uit te voeren. Hierdoor wordt een juridisch instrument in het leven geroepen dat grensoverschrijdende samenwerking tussen verschillende landen en diverse overheden mogelijk maakt.

De EGTS hebben vooral de bedoeling om de Europese subsidies in het kader van Interreg (interregionale samenwerking), het ESF of het Cohesiefonds via een samenwerkingsverband efficiënt te beheren. Een EGTS die in de steigers staat is deze van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Doornik. Aan Belgische zijde nemen hieraan verschillende gemeenten deel, maar ook het Vlaams en het Waals gewest en de provincies West-Vlaanderen en Henegouwen, de federale overheid en enkele intercommunales. De minister van Binnenlands Bestuur moet de oprichting van EGTS-structuren goedkeuren.

Voor meer persinformatie kunt u terecht bij:

Dhr. Peter Dejaegher, woordvoerder van minister Keulen Tel: 02 552 65 10
GSM: 0478 90 89 57
Email: persdienst.keulen@vlaanderen.be