Gemeente Zoetermeer

Gemeentepenning voor de heer J.W. van der Linden

Afscheid als predikant

Dominee J.W. van der Linden, een maatschappelijk betrokken Zoetermeerse predikant, ontvangt uit handen van de burgemeester op 6 juli de gemeentepenning. "Als dank voor uw inzet als `bruggenbouwer'", luidt de tekst die de penning siert.

Gedurende 22 jaar heeft de heer Van der Linden zich met daadkracht en enthousiasme ingezet voor de integratie en ontwikkeling van en verbondenheid tussen Zoetermeerders. Hij leverde een wezenlijke bijdrage aan een divers en sociaal Zoetermeer. De heer Van der Linden ontvangt de penning tijdens het minisymposium bij zijn afscheid als predikant van de Protestantse Wijkgemeente De Oase te Meerzicht.

De gemeentepenning wordt toegekend aan mensen die zich, buiten hun gewone werkkring, bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Zoetermeer en haar inwoners.