SP Tilburg


SP initiatiefvoorstel tegen fietsendiefstal

07-07-2007 * Duizenden fietsen worden jaarlijks in Tilburg gestolen. Aangifte doen vinden veel burgers inmiddels zinloos. De SP presenteert vandaag een initiatiefvoorstel dat een bijdrage moet leveren aan het verminderen van het aantal diefstallen en het verhogen van de aangiftebereidheid. Kern van het voorstel is het aanbrengen van zogenaamde DiefstalPreventieChips in fietsen en een uitgebreide controle op deze chips en framenummers.

Voor de politie is fietsendiefstal geen prioriteit, zo bleek in mei van dit jaar bij de behandeling van het jaarsverslag van de politie over 2006. Wel had korpschef Swinkels oren naar de mogelijkheden van de DiefstalPreventieChips. SP fractievoorzitter Van den Hout: "Dat is mooi, en vandaag dienen wij dan ook een initiatiefvoorstel in om daar werk van te maken. Vooral voor de gemeente en de Diamantgroep zien wij een belangrijke rol weggelegd. Hoe meer wij dit werk van de politie kunnen overnemen, des te meer tijd zij hebben voor hun echte prioriteiten. Dat ligt ook helemaal in lijn met onze voorstellen destijds rond het rapport Fijnaut: blauw moet meer op straat, en waar de gemeente daarin behulpzaam kan zijn moeten we dat ook doen".

DiefstalPreventieChips worden aangebracht op zo goed als alle nieuwe fietsen. De SP wil dat ook alle tweedehandsfietsen in Tilburg van zo'n chip worden voorzien. "Die zijn met een scanner eenvoudig uit te lezen. Ik kan me voorstellen dat de beheerders van fietsenstallingen dat bij de ingang al doen. Zo pik je alle gestolen fietsen eruit". Volgens het voorstel zouden toezichthouders bij grote 'fietsenconcentraties' als het NS station, de Universiteit of grote middelbare scholen, met enige regelmaat alle fietsen kunnen scannen. "De Diamantgroep zou sowieso alle ingenomen fietsen moeten controleren op zo'n chip en op framenummers", aldus Van den Hout.

In Amsterdam loopt vanaf 2005 een proef met DiefstalPreventieChips. "Een SP motie die de Tweede Kamer in 2002 aannam lag aan de basis van die actie. Logisch dat wij dat in Tilburg nu ook opnemen. De meeste kinderziektes zijn er wel uit, langer wachten heeft geen zin. Ik snap best dat fiestendiefstal voor de politie geen prioriteit kan zijn. Maar duizenden Tilburgers worden jaarlijks toch flink gedupeerd en ik denk dat wij als gemeente onze bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van die situatie".

Initiatiefvoorstel
t

DiefstalPreventieChip in fietsen

Tilburg, 6 juli

Inleiding
Dit voorstel wil een bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal fietsendiefstallen, verhogen van het aantal teruggevonden gestolen fietsen en verhogen van de aangiftebereidheid bij fietsendiefstal. Kern van het voorstel is het zo massaal mogelijk aanbrengen van DiefstalPreventieChip in fietsen door een goede facilitering, aanbrengen van in fietsen door een goede facilitering, en het opvoeren van de controle op gestolen fietsen door toezichthouders en beheerders van fietsenstallingen. en het opvoeren van de controle op gestolen fietsen door toezichthouders en beheerders van fietsenstallingen.

Aanleiding
In 2005 is Amsterdam begonnen met een campagne om zoveel mogelijk fietsen te voorzien van een DiefstalPreventieChip. Sinds 2006 bestaat er een landelijk systeem waarin de gegevens van fietsen met zo'n chip . Sinds 2006 bestaat er een landelijk systeem waarin de gegevens van fietsen met zo'n chip worden opgeslagen. Tijdens de vergadering van de raadscommissie Modern Bestuur (bij behandeling van het jaarverslag 2006 van de politiedistrict Tilburg) vroeg de SP fractie om een reactie van de politie op de arverslag 2006 van de politiedistrict Tilburg) vroeg de SP fractie om een reactie van de politie op de mogelijkheid ook in Tilburg de DiefstalPreventieChip te promoten. De heer Swinkels reageerde dat die eerder DiefstalPreventieChip te promoten. De heer Swinkels reageerde dat die eerder genoemde ervaringen met chips interessant zijn voor Tilburg. Tevens werd duidelijk dat fietsendiefstal voor de politie in Tilburg geen prioriteit is. Dit voorstel wil dan ook vooral toezichthouders, beheerders van fietsenstallingen en medewerkers van de Diamantgroep inzetten voor het aanbrengen van de chips en de fietsenstallingen en medewerkers van de Diamantgroep inzetten voor het aanbrengen van d controle op gestolen fietsen. Een verhoogde kans op het terugvinden van een gestolen fiets verhoogt de Een verhoogde kans op het terugvinden van een gestolen fiets verhoogt aangiftebereidheid van burgers wiens fiets wordt gestolen. aangiftebereidheid van burgers wiens fiets wordt gestolen.

Achtergrond
De pilot waarbij Amsterdam in 2005 duizenden fietsen voorzag van een DiefstalPreventieChip kwam voort uit een De pilot waarbij Amsterdam in 2005 duizenden fietsen voorzag van een DiefstalPreventieChip uitspraak van de Tweede Kamer in 2002, die naast het aanbrengen van chips voorzag in het opzetten van een landelijk registratiesysteem. Dat systeem krijgt ­ ijs en weder dienende - in de tweede helft van 2007 een landelijk registratiesysteem. Dat systee in de tweede helft van 2007 een landelijke dekking. Een aantal kinderziekten rond de DiefstalPreventieChip zijn inmiddels opgelost. In de periode landelijke dekking. Een aantal kinderziekten rond de zijn inmiddels opgelost. In de periode dat de pilot in Amsterdam liep is het fenomeen fietsendiefstal met meer dan een kwart teruggedrongen. De proef dat de pilot in Amsterdam liep is het fenomeen fietsendiefstal met meer dan een kwart teruggedrongen. in Amsterdam met mede gefinancierd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. in Amsterdam met mede gefinancierd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Veel nieuwe fietsen hebben al een DiefstalPreventieChip. In 2000 begon Batavus met het aanbrengen van chips DiefstalPreventieChip. In 2000 begon Batavus met het aanbrengen van chips in nieuwe fietsen van boven de 725 euro, een jaar later werd dat uitgebreid naar alle modellen. e 725 euro, een jaar later werd dat uitgebreid naar alle modellen.

De registratie van de chips is ondergebracht bij het RDC (RAI Data Centrum) waar - onder andere - ook de ondergebracht bij het RDC (RAI Data Centrum) waar onder andere kentekens van auto's staan geregistreerd. Het RDC bestand is via het RDW direct opvraagbaar door de politie. Fietsen uitgerust met DiefstalPreventieChip worden na productie via een voorregistratie vastgelegd en na aankoop door de consument via een uniek nummer uiteindelijk geregistreerd bij het RDC op naam van de koper. aankoop door de consument via een uniek nummer uiteindelijk geregistreerd bij het RDC op naam van de koper. De fietsen met een DiefstalPreventieChip beschikken over een opvallende DPC hologramsticker, die niet te De fietsen met een DiefstalPreventieChip beschikken over een opvallende DPC hologramsticker, die niet te verwijderen is zonder de fiets ernstig te beschadigen. De opvallende DPC sticker werkt alarmerend richting de erwijderen is zonder de fiets ernstig te beschadigen. De opvallende DPC sticker werkt alarmerend richting de potentiële fietsendief en de fiets wordt veelal met rust gelaten. Via bestaande scanners van politie en overheid zijn de fietsen te allen tijde onderweg te identificeren en wordt een gestolen fiets zo getraceerd. zijn de fietsen te allen tijde onderweg te identificeren en wordt een gestolen fiets zo getraceerd.

In Amsterdam worden de controles uitgevoerd door de afdeling Stadstoezicht die rechtstreeks in verbinding staat e controles uitgevoerd door de afdeling Stadstoezicht die rechtstreeks in verbinding staat met het wijkbureau van de politie. De fietsregistratienummers worden ingevoerd in de palmtop waarop alle aangiftegegevens staan. Dit team controleert een aantal dagen per week op zogenaamde hotspots, o.a. op de grote NS-stations.

­
SP afdeling Tilburg, Piushaven 29, 5017 AN Tilburg SP afdeling Tilburg, Piushaven 29, 5017 AN Tilburg T (013) 5802320 E tilburg@sp.nl I www.tilburg.sp.nl

In Tilburg worden jaarlijks nog altijd meer dan 2000 fietsen gestolen (cijfer over 2006), althans, voor zover de politie op de hoogte is van deze diefstallen. Volgens de politie is de aangiftebereidheid bij fietsendiefstal zeer gering en bovendien dalende en `kunnen op grond van de ontwikkelingslijnen onmogelijk uitspraken over het toe- of afnemen van de problematiek. Er is sprake van een extreem hoog darknumber'. Landelijk wordt aangenomen dat de gemiddelde aangiftebereidheid onder de vijftig procent ligt. Voor Amsterdam, waar specifiek onderzoek is gedaan naar de aangiftebereidheid bij fietsendiefstal, lag dit cijfer in 2006 op 27 procent.

Voorstel
De gemeente Tilburg moet erkennen en onderkennen dat fietsendiefstal voor de politie geen hoge prioriteit kan zijn en dat zij derhalve zelf een bijdrage zal moeten leveren aan het verminderen van het aantal fietsendiefstallen, het vergroten van de kans op het terugvinden van gestolen fietsen en het verhogen van de aangiftebereidheid bij fietsendiefstal.

Hiertoe treedt zij in overleg met bijvoorbeeld de politie, de beheerders van fietsenstallingen, de toezichthouders, de Diamantgroep, enkele instellingen met grote concentratie fietsen (NS, Universiteit, middelbare scholen), het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het RDC en RDW en fietsers-belangenorganisaties.

Tilburgers worden in de gelegenheid gesteld om op eenvoudige wijze hun fiets te laten voorzien van een DiefstalPreventieChip. Dit kan bijvoorbeeld continu in alle fietsenstallingen en met specifieke campagnes op bepaalde plaatsen en tijden.

Beheerders van fietsenstallingen en toezichthouders worden uitgerust met een scanner die de DiefstalPreventieChip kan uitlezen en een verbinding met de databank om te controleren of een fiets is aangemeld als gestolen. Bij de grotere fietsenstallingen kan de scan plaatsvinden bij binnenkomst, waardoor alle fietsen steeds gecontroleerd worden. Bij grote concentraties fietsen (zie hierboven) kunnen toezichthouders periodiek alle fietsen controleren. Naast controle op de DiefstalPreventieChip kunnen periodiek ook controles op framenummers worden uitgevoerd van fietsen die niet beschikken over een chip. Fietsen zonder DiefstalPreventieChip krijgen een kaartje waarop de eigenaar wordt opgeroepen zo'n chip aan te brengen.

Alle fietsen die in verband met fout parkeren door de Diamantgroep worden opgehaald worden standaard gecontroleerd op de DiefstalPreventieChip en/of het framenummer.

De gemeente treedt in overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat om te proberen een deel van de financiering door het Rijk te laten overnemen. Tevens treedt zij in overleg met verzekeringsmaatschappijen om te achterhalen welke kortingen op fietsverzekeringen wordt gegeven na aanbrengen van een DiefstalPreventieChip. Verzekeringen zouden bij het aanbrengen van een chip (met nog meer korting) kunnen worden aangeboden. Verzekeringsmaatschappijen zouden mogelijk ook een deel van de uitvoeringskosten kunnen dragen.

Besluit
De gemeenteraad van Tilburg draagt het college op om in met de diverse partners in overleg te treden teneinde in lijn met het hierboven beschreven voorstel tot een plan van aanpak te komen, en rapporteert hierover op korte termijn aan de raad middels een concreet raadsvoorstel.

Johan van den Hout
SP


---- --