Ingezonden persbericht


Persbericht

PON wordt lid van het EOA (= european outsourcing association)

Het PON (Platform Outsourcing Nederland: www.platformoutsourcing.nl) en de EOA (European Outsourcing Association) hebben op 6 juli 2007 besloten hun krachten te bundelen. Mede vanwege het feit dat beide organisaties een nadrukkelijke focus leggen op de rol / eisen / wensen van de uitbesteders is er gekozen voor een samengaan dat ervoor moet zorgen dat met name deze gemeenschap beter wordt bediend.

Het PON telt 87 leden en de EOA-NL telt 27 leden. Na ontdubbeling ontstaat er een uiterst vitale vereniging van ruim 100 leden uit de kringen van uitbesteders, adviesbureaus, kennisinstituten advocatenkantoren en providers die daadkrachtig zullen streven naar verdere professionalisering van outsourcing, offshoring en de vorming van Shared Services Centra.

Concreet impliceert dit samengaan dat alle leden aangesloten bij het EOA-NL (uitbesteders die onder leiding van Gartner de Nederlandse sectie van EOA vormden), het lidmaatschap van het PON verwerven en hierdoor toegang krijgen tot een breed scala aan activiteiten en kennisbronnen. Voorts betekent dit dat het PON zich zal aansluiten als de Nederlandse tak bij het EOA. De European Outsourcing Association heeft onderverdelingen in UK (NOA), Duitsland en Frankrijk. Dit zal moeten resulteren in een internationale kennisdeling op de gebieden outsourcing/offshoring/shared services centra.

Deze samenbundeling van krachten binnen Nederland en internationalisering binnen Europa zijn een belangrijke stap in het recent gestarte programma van verdere professionalisering van het PON.

nadere informatie:
Daan Rijsenbrij (Voorzitter PON); daan@rijsenbrij.eu; 06 - 4672 - 2999 Berend de Jong (Voorzitter EOA-NL); berend.dejong@gartner.com; 06 - 5118 - 7279