Gemeente Medemblik

Onthulling logo STEM

Op zaterdag 7 juli vonden er opnamen plaats van Tobbedansen in de Oosterhaven. Voor de Stichting Evenementen Medemblik (STEM) dé gelegenheid om het nieuwe logo te presenteren en de aandacht te vestigen op hun nieuwe internetsite: www.evenementenmedemblik.nl. De eer om het nieuwe logo te onthullen viel ten deel aan wethouder Jan Entius. In zijn toespraak ging de wethouder onder andere in op het belang van samenwerking tussen de horeca en de middenstand. Hij prees het bestuur van de STEM voor de vele activiteiten die men in Medemblik tot stand weet te brengen.