Gezamenlijke persuitnodiging
Zwolle, 03 juli 2007

Electrabel 'springt' honderdvijftig meter hoge schoorsteen bij Lelystad

Op zaterdag 7 juli a.s. om 11.00 uur 's morgens gaat de laatste schoorsteen van de Flevocentrale van Electrabel tegen de vlakte. Electrabel Nederland heeft besloten deze 150 meter hoge schoorsteen van de inmiddels gesloopte eenheden van de Flevocentrale bij Lelystad met een springlading neer te halen. Deze manier van slopen is heel bijzonder, omdat in Nederland niet vaak bouwwerken worden 'gesprongen'. Het spektakel wordt uitgevoerd door het bedrijf Koole uit Vijfhuizen.

De sloop van de in de jaren zestig gebouwde Flevocentrale maakt deel uit van een omvangrijk investeringsprogramma waarmee Electrabel haar park van elektriciteitscentrales in Nederland drastisch vernieuwt en moderniseert. Zo worden op de plaats van de nu gesloopte Flevocentrale twee nieuw gasgestookte eenheden gebouwd met een gezamenlijk vermogen van zo'n 900 MW en een uniek rendement van 59%. Dit is zo'n 50% hoger dan het rendement van de oude, gesloopte eenheden. De uitstoot van CO2 per KWh zal hierdoor navenant lager zijn. Ook wat andere emissies betreft zullen de nieuwe centrales behoren tot de schoonste in hun soort in de wereld. Binnenkort begint Electrabel met de bouw van de centrales.

Naast de centrales bij Lelystad gaat Electrabel ook een nieuwe kolen/biomassacentrale van 800 MW bouwen op de Maasvlakte in Rotterdam.

Schoorsteen breekt zijn eigen val
Het 'springen' van de schoorsteen vormt het spectaculaire sluitstuk van de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe centrales. Koole werkt hierbij samen met de ervaren springmeester Danny Jowenko. Hij maakte eerder naam met het springen van de Sterflat van Vijverdal in Maastricht. Voor en tijdens het 'springen' is het eiland verboden terrein voor eenieder, behalve de springmeester. In het valgebied van de schoorsteen wordt een aantal zandruggen neergelegd. Dit om de val te breken en om het leidingwerk dat in de grond ligt te beschermen. De laatste zandrug voorkomt dat de schoorsteen naar voren schiet. De springstof wordt in gaten geplaatst die onderaan aan de voorkant van de schoorsteen zijn geboord. Naar verwachting zal de trilling van de bodem tijdens de val minimaal zijn, omdat de schoorsteen als het ware zijn eigen val breekt. Door de klap zal bij het neerkomen van de schoorsteen de bovenzijde in stukken breken en worden opgevangen door de onderzijde.

Zichtbaar
Het schouwspel zal vanaf de IJsselmeerdijk, even buiten Lelystad, heel goed te zien zijn. Een groot deel van de dijk kan hier als natuurlijke tribune dienen. Het dijkgedeelte tegenover de centrale zal om veiligheidsredenen vrij moeten blijven.

Electrabel, Europees leverancier van globale en op maat ontwikkelde oplossingen in energie
Electrabel behoort tot de top van de energieondernemingen in Europa en is marktleider in de Benelux. De onderneming grijpt de liberalisering van de elektriciteits- en aardgasmarkt aan om in Europa een duurzame groei te realiseren waarbij strikte rentabiliteitscriteria de regel zijn.

Bij de uitbouw van haar gamma energieproducten en -diensten maakt de onderneming optimaal gebruik van de synergie tussen elektriciteit en aardgas. Voor elke klant heeft zij een kwalitatief en gepersonaliseerd aanbod klaar, dat is opgebouwd rond commerciële dochterondernemingen en partnerschappen met plaatselijke operatoren.

Electrabel beheert een gediversifieerd productiepark van meer dan 30 000 MW en is actief op alle tradingmarkten. In België exploiteert de onderneming elektriciteits- en aardgasnetten in opdracht van distributienetbeheerders.

Electrabel maakt deel uit van SUEZ, een internationale industriële en dienstengroep die actief is op het vlak van energie en milieu.

Koole
Koole is al jarenlang een begrip op het gebied van asbestverwijdering, sloopwerken, bodem- en brandschadesanering en grootschalige zuig- en opruimtechnieken. Met zowel vestigingen in Nederland als in België is het bedrijf door heel Europa actief. Koole was vorig jaar ook verantwoordelijk voor de sloop van de eenheden Flevo 1 en Flevo 2 van de Flevocentrale in Lelystad. Koole verwijderde alle bovengrondse voorzieningen voor de opwekking van elektriciteit. De turbines, de ketels, het tankenpark en de eerste schoorsteen werden gedemonteerd en gesloopt.


---