PwC beoordeelt CO2-methodiek Live Earth

05/07/2007 13:40 Rubriek: Economie Organisatie: Price Waterhouse Coopers B.V. IPTC: Wetenschap & Technologie / Klimatologie-Kunst, Cultuur, Media en Entertainment / Muziek / Pop-Economie, Business & Financien / Energie & Bronnen / energy (general)-Economie, Business & Financien / Economie algemeen / Economisch beleid

Amsterdam, 5 juli 2007 - De organisatie van het internationale
muziekevenement Live Earth heeft PricewaterhouseCoopers (PwC) de
opdracht gegeven om de methodiek waarmee de organisatie de
CO2-emissies berekent en rapporteert onafhankelijk te beoordelen. Deze
methodiek zal tevens dienen als een model voor eventuele toekomstige
evenementen. De beoordeling wordt uitgevoerd door een internationaal
team van specialisten uit acht landen en wordt gecoördineerd vanuit
Nederland. Als onderdeel van de opdracht heeft het PwC-team ook het
doel om verificatie af te geven van de CO2-uitstoot die door en onder
verantwoordelijkheid van de Live Earth-organisatie wordt berekend. Aan
het einde van het project doet PricewaterhouseCoopers aanbevelingen
aan Live Earth waarmee de organisatie haar methodiek verder kan
verfijnen.

PricewaterhouseCoopers verricht deze opdracht pro bono in het kader
van haar Corporate Social Responsibility-programma. Jos Nijhuis,
voorzitter van de Raad van Bestuur van PricewaterhouseCoopers zegt
hierover het volgende: "We zijn ons zeer goed bewust van onze rol in
een maatschappijbrede context en van de impact die onze organisatie
heeft op onze mensen, op het milieu en op de maatschappij.
Tegelijkertijd nemen we actief deel aan projecten, zoals Live Earth,
waar wij met onze kennis en ervaring een concrete bijdrage kunnen
leveren. Als wereldwijde kennisorganisatie ligt daar onze toegevoegde
waarde, niet alleen voor onze klanten maar ook voor de samenleving. We
helpen door te doen waar we goed in zijn, dat is ons motto."

Jos Nijhuis vervolgt: "Gezien de toenemende aandacht voor de
betrouwbaarheid van niet-financiële informatie en vanuit onze ambitie
om onze assurancediensten te innoveren, zijn we er trots op dat wij
een bijdrage mogen leveren aan de inspanningen van Live Earth."

Live Earth is een 24-uur durende reeks concerten die op 7 juli 2007
verspreid over 7 continenten zal plaatsvinden en waaraan meer dan 100
muziekartiesten meedoen voor een publiek van 2 miljard mensen. Met dit
evenement wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de risico's van de
klimaatverandering. Tijdens het Live Earth-evenement worden concerten
gegeven in New York, Londen, Sydney, Tokio, Sjanghai, Rio de Janeiro,
Johannesburg en Hamburg. Met het evenement wordt het startschot
gegeven voor een langlopende campagne die wordt geleid door de
Alliance for Climate Protection, de Climate Group, Stop Climate Chaos
en andere internationale organisaties. De voormalige vice-president
van de Verenigde Staten, Al Gore, is voorzitter van de Alliance for
Climate Protection en partner van Live Earth.
http://www.pwc.nl/csr