Milieu CentraalVoedselkeuze kan CO2-uitstoot beperken

Utrecht 7 juli 2007 - Een klimaatvriendelijke maaltijd zorgt voor 60 procent minder CO2-uitstoot dan een doorsnee maaltijd. Dit blijkt uit berekeningen van Milieu Centraal. Per persoon kan jaarlijks 570 kilo CO2-uitstoot worden bespaard op de warme maaltijd. Dit is vergelijkbaar met 3000 kilometer autorijden, of bijna 4 jaar de was doen. Dierlijke producten zorgen voor de meeste C02. Daarna volgt voedsel dat wordt ingevlogen of dat in een verwarmde kas is geteeld.

Voedingsmiddelen telen, bewerken, verpakken en transporteren vraagt energie. Deze energie staat niet op de normale gas- en lichtrekening, maar veroorzaakt wel CO2-uitstoot. Eén derde van alle milieubelasting die consumenten veroorzaken hangt samen met hun voeding. Energie is daar een belangrijk en onderschat onderdeel van.

Drie vuistregels

Voor het samenstellen van een klimaatvriendelijke maaltijd zijn er drie vuistregels: eet minder dierlijke producten (ook kaas en zuivel), koop bij voorkeur geen producten die vervoerd zijn met het vliegtuig, en vermijd groente en fruit uit de verwarmde kas.Minder dierlijke producten kopen is eenvoudig toe te passen. Maar voor de overige twee vuistregels ontbreekt de nodige informatie in de winkel en bij de consument. Om het voor consumenten mogelijk te maken om bij het doen van de boodschappen klimaatvriendelijke producten te herkennen, vindt Milieu Centraal dat teeltwijze en transportmiddel onderdeel zouden moeten zijn van de productinformatie.

Gevarieerde maaltijd

Vervoer van een ananas uit Costa Rica per schip is energiezuinig. Maar boontjes uit Kenia die per vliegtuig komen, hebben veel energie gekost, net als een paprika uit een verwarmde kas. Een overzicht van groente en fruit waarbij rekening is gehouden met de toegepaste energie is te vinden in de groente- en fruitkalender op www.milieucentraal.nl. Met behulp hiervan kan de consument een klimaatvriendelijke maaltijd samenstellen en toch gevarieerd eten.

Energie besparen met voeding

Een maaltijd met producten uit de verwarmde kas geeft 3,3 maal meer uitstoot van CO2 dan een klimaatvriendelijke maaltijd, een maaltijd met ingevlogen producten uit een ver land 3,5 keer meer, en een maaltijd met rundvlees en veel andere dierlijke producten geeft zelfs 6,5 keer meer CO2-uitstoot. In het dagelijks leven zijn er verschillende mogelijkheden om energie te besparen met voeding. De keuze van voedingsmiddelen is één manier. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het voorkomen van voedselverspilling en op de fiets boodschappen doen in plaats van met de auto.

### Einde persbericht ###