Herdenkingsmonument door nabestaanden Nederlandse Tsunamislachtoffers

07/07/2007 17:00


Stichting Tsunami-Monument


Nabestaanden Nederlandse Tsunami-slachtoffers onthullen herdenkingsmonument

In de kop van Noord Holland is vandaag het monument ter nagedachtenis van de Nederlandse slachtoffers van de Tsunami -ramp in Azië ( 261204) onthuld. Dit gebeurde in aanwezigheid van nabestaanden van de 36 slachtoffers. De plechtigheid heeft op verzoek van de nabestaanden in besloten kring plaatsgevonden.

Het monument bestaat uit een drie meter lange golf, gebeeldhouwd in Belgisch hardsteen, gelegen in een grote cirkel van schelpenzand. Op de golf staat de tekst "een golf die komt en gaat en alles anders achterlaat". Om het kunstwerk heen liggen 36 zwerfstenen, door water gepolijst. Daarop staan de namen van de slachtoffers. De golf is van de hand van beeldhouwer Saskia Koning.

Het monument is een initiatief van Karin Beenhakker en Luc Pijman. Zij overleefden samen met hun vier kinderen als door een wonder de ramp, tijdens hun vakantie op Sri Lanka. Zij hopen met dit monument een plek van bezinning en troost voor de nabestaanden te bieden.
Het geheel ademt een sfeer van verbondenheid. Verbondenheid met de slachtoffers, nabestaanden en overlevenden van de ramp. Maar ook verbondenheid met het landschap, een prachtig weids natuurgebied, dat van oorsprong een relatie met de nabijgelegen zee heeft.
Het monument wordt onthuld op de symbolische datum 070707. Het getal 7 staat voor eenheid, heelheid.

Nadat het gezin behouden was teruggekeerd uit Sri Lanka, groeide de behoefte een monument ter nagedachtenis van de slachtoffers op te richten. Via het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn in april 2006 alle nabestaanden van de slachtoffers benaderd met de vraag of zij toestemming wilden geven voor een monument ter nagedachtenis van de Nederlandse slachtoffers. In de loop van het afgelopen jaar hebben allen ingestemd met dit initiatief. Er is toestemming verleend voor het plaatsen van de namen van geliefden en waar mogelijk heeft men financieel bijgedragen.
Het bedrag dat nodig is voor de aankoop van het kunstwerk en de inrichting van de herdenkingsplek wordt bijeengebracht door giften en schenkingen van particulieren en instellingen.
Om het monument te realiseren is in december 2006 is de Stichting Tsunami- Monument opgericht. De stichting wil jaarlijks de Nederlandse slachtoffers van de Tsunami herdenken.

Op 8 juli 2007 wordt het monument opengesteld voor genodigden, pers en overige belangstellenden. Dit zal gebeuren in aanwezigheid van de burgemeester van Zijpe en vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, die het bijbehorende land in bezit heeft.

Locatie: Korte Belkmerweg 34a, 't Zand ( gem. Zijpe)

http://www.Tsunami-Monument.nl