Ingezonden persbericht

Wereldwijd DAWN Youth-onderzoek op zoek naar Nederlandse respondenten

Onderzoek beoogt verbetering van de psychosociale ondersteuning van jongeren met diabetes en hun familie

Alphen aan den Rijn, 7 juli 2007 - In juni is in Nederland en een groot aantal andere landen DAWN Youth van start gegaan, een wereldwijd onderzoek onder jongeren tot 26 jaar met diabetes en hun ouders/verzorgers. Het onderzoek heeft tot doel om de psychosociale problemen in kaart te brengen die jongeren met diabetes ondervinden. DAWN staat voor: Diabetes Attitudes, Whishes and Needs, oftewel diabetes, houding, wensen en behoeften. DAWN Youth maakt deel uit van het wereldwijde DAWN-programma en is een gezamenlijk initiatief van Novo Nordisk, de International Diabetes Federation (IDF), de International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) en een internationale multidisciplinaire adviesraad bestaande uit deskundigen en ambassadeurs op het gebied van diabetes. Op basis van de resultaten van het onderzoek zullen de initiatiefnemers op nationaal en internationaal niveau specifieke richtlijnen en programma's ontwikkelen om de psychosociale ondersteuning van jongeren met diabetes en hun familie te verbeteren.

DAWN Youth is een online enquête, die zich behalve op jongeren met diabetes ook richt op hun ouders/verzorgers en hun behandelaren. De Nederlandse versie van de enquête is te vinden via: www.changingdiabetes/nl/dawnyouth.

Het onderzoek vindt behalve in Nederland plaats in Australië, Brazilië, Denemarken, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De resultaten zullen bekend worden gemaakt tijdens de 33ste jaarvergadering van de ISPAD, die op 26 september a.s. plaatsvindt in Berlijn (Duitsland).

Psychosociale ondersteuning
Onvoldoende aandacht voor de psychosociale aspecten van diabetes voor jongeren blijkt in de praktijk hun gezondheidstoestand negatief te beïnvloeden en kan ondermeer leiden tot ernstigere complicaties, handicaps en depressies. Maatregelen om discriminatie, stigmatisering en gevoelens van isolatie en frustratie waar jongeren en hun families mee worstelen tegen te gaan, zijn dan ook hard nodig.

De doelstellingen van DAWN Youth zijn:
* Het creëren van aandacht vanuit de maatschappij voor de problemen die jongeren met diabetes dagelijks ervaren;
* Het identificeren van de specifieke psychosociale problemen van jongeren met diabetes;
* Het actief betrekken van jongeren bij het zoeken naar nieuwe wegen om de diabeteszorg te optimaliseren, specifiek gericht op de psychosociale zorgverlening;
* Het creëren van een internationaal platform voor informatieoverdracht en kennisdeling voor jongeren met diabetes.
Nationale adviesraden
Behalve de internationale adviesraad, die op wereldwijd niveau toeziet op de kwaliteit van het DAWN Youth-onderzoek, zijn in alle deelnemende landen nationale adviesraden opgericht. Deze adviseren over de lokale implementatie van het onderzoek en zien erop toe dat het DAWN Youth-onderzoek aansluit op de specifieke landelijke situatie. Daarnaast hebben zij tot taak om de richtlijnen en progamma's die voortkomen uit het DAWN Youth-onderzoek in hun eigen land in concrete maatregelen om te zetten.

Voorzitter van de Nederlandse adviesraad is Pauline Stouthart, kinderarts in Sittard. Roy Derks vertegenwoordigt het Nederlandse Young Voices-panel, een platform van jongeren met diabetes dat zich richt op het vergroten van het bewustzijn over diabetes. Overige leden zijn Henk-Jan Aanstoot, kinderarts in Rotterdam; Angelique Roeleveld, kinderarts in Eindhoven; Nienke Maas, klinisch psycholoog in Eindhoven en Elise Heijligers, ouder van een kind met diabetes. De Nederlandse adviesraad is nog op zoek naar een internist, kinderdiabetesverpleegkundige en maatschappelijk werker.

Over DAWN Youth en het DAWN-programma
Diabetes is één van de meest voorkomende chronische ziekten onder kinderen: op dit moment krijgen wereldwijd meer dan 200 kinderen per dag diabetes. Als er geen maatregelen worden getroffen, zullen er op het moment dat deze kinderen de leeftijd van 30 - 40 jaar bereiken, wereldwijd meer dan 380 miljoen mensen met diabetes zijn. Om wereldwijd het bewustzijn over diabetes te vergroten en alle betrokkenen op te roepen tot actie om verbreiding van de ziekte een halt toe te roepen, heeft Novo Nordisk in samenwerking met de IDF en de ISPAD het DAWN Youth-initiatief in het leven geroepen. DAWN Youth maakt onderdeel uit van het wereldwijde DAWN-programma.

DAWN studie
Om uit te zoeken op welke vlakken verbeteringen gewenst zijn, is in 2001 gestart met de DAWN-studie, een wereldwijd onderzoek naar de psychosociale aspecten van diabetes. In totaal hebben tot nu toe 5.426 mensen met diabetes uit dertien verschillende landen deel genomen. Daarnaast hebben 2.194 artsen uit de primaire gezondheidszorg, 1.222 verpleegkundigen en 566 specialisten een bijdrage aan het onderzoek geleverd.

Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn vijf aandachtspunten geformuleerd die als basis dienen voor de vormgeving van het DAWN-programma, namelijk:
* Het verbeteren van de communicatie tussen mensen met diabetes en de zorgverleners;
* Het bevorderen van de communicatie en coördinatie tussen zorgleveranciers;
* Het stimuleren van mensen met diabetes om actief aan zelfcontrole te doen;
* Het uit de weg ruimen van bestaande drempels die een effectieve therapie verhinderen;
* Het beter bereikbaar maken van psychologische zorg voor mensen met diabetes.
Over Novo Nordisk
Novo Nordisk B.V. is een succesvolle, Nederlandse Health Care organisatie en maakt deel uit van het internationale concern Novo Nordisk A/S, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Kopenhagen, Denemarken. Novo Nordisk is actief op het gebied van Diabetes, Groeistoornissen, Hemofilie en Hormoonsubsitutie . Het bedrijf biedt een breed portfolio aan moderne insulines en geavanceerde insulinetoedieningssystemen. Als één van de grondleggers van insuline met inmiddels 80 jaar ervaring heeft Novo Nordisk bovendien veel kennis en expertise op het gebied van diabetes. Novo Nordisk B.V. is gevestigd in Alphen aan den Rijn en heeft ongeveer 120 medewerkers. Meer informatie via www.novonordisk.nl.

Meer informatie over 'Changing Diabetes' op: http://www.changingdiabetes.nl/ .Ingezonden persbericht