Digitale Gemeente Houten

RENOVARE iets voor mij?

vrijdag 14 september 2007 - Bron: RENOVARE

We kennen binnen onze kerk(-en)verschillende stromingen zoals de meditatieve-, heiligings-, charismatisch- en evangelische beweging. De mensen uit deze stromingen ontmoeten elkaar zelden of nooit. Het bijzondere van de oecumenische RENOVARE beweging is dat mensen de kans krijgen deze stromingen van binnenuit te leren kennen. Onbevooroordeeld, verkennend en praktisch ontdekkend.

RENOVARE start nu ook in Houten met een serie korte inspirerende bijeenkomsten. Daarbij gaat het vooral om korte informatie, het doen een praktisch opdrachten en terugkoppelen in de vorm van intervisie. Er wordt gebruik gemaakt van een praktisch handboek. Het traject omvat totaal zes zondagavonden tot en met december.

De orientatie bijeenkomst is op 23 september met o.a. Nynke Dijkstra en ds Kees de Jong (Protestantse Gemeente Houten). Aanvang 19.30 uur. Aanmelding of meer informatie bij Geert de Vrieze, gdevrieze@hotmail.com.

Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2007 Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET beheerd door de overheid (gemeente Houten).