Concernstaf                                        Nummer 
                                       2007389CS 

                                       Datum 
                                       18 september 2007 


          Koninklijke onderscheiding                          

 Mevrouw A.G.M. Bours is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau bij             
      gelegenheid van haar 50-jarig jubileum als muziekdocente                

     E M B A R G O  TOT ZONDAG 23 SEPTEMBER 2007, ca. 16.30 UUR 
         naam    zuster A.G.M. (Tiny) Bours                     

         adres   Bredaseweg 291 te Tilburg                      

    geboortedatum     2 december 1924 te Amsterdam                  

 oort onderscheiding 
s              Lid in de Orde van Oranje-Nassau                   

    uitreiking door    dhr. A.C. Barske                        
               burgemeester van Stein                  

      plaats/ tijd   zondag 23 september 2007, ca. 16.30 uur               
               Rochushoeve, Kruisstraat 104 te Stein              


Bijzonderheden:                                          
Zuster Tiny Bours is sinds 1947 lid van de Congregatie van Dochters van Onze Lieve        
Vrouw van het Heilig Hart. Zij was hoofd van een lagere school in Eindhoven en in         
Hansweert. Tussen 1967 en 1975 woonde zij in Tilburg, van 1975 tot 1996 in Stein.         
Sinds 1996 woont zij weer in Tilburg.                               
Vanaf haar intrede in de congregatie is zuster Tiny actief als organiste. Zij heeft voor     
haar congregatie op veel momenten de Heilige Mis opgeluisterd. Daarnaast was zij als       
organiste ook betrokken bij o.a. de Zeeuwse koorschool en het parochieel zangkoor         
Nieuwdorp.                                            
Haar grootste verdiensten liggen echter in het muziekonderwijs. Gedurende vijftig jaar      
heeft zij geheel vrijwillig en belangeloos muziekles gegeven. Zij deed dit op een         
bijzonder aansprekende manier. Door haar enthousiasme zijn vele honderden           
leerlingen muzikaal geschoold, enkelen zijn zelfs professioneel in de muziek           
werkzaam geworden.                                       
Voor haar activiteiten als organiste (60 jaar) en muziekdocente (50 jaar) is zuster Tiny   
Bours benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding wordt           
uitgereikt door de burgemeester van Stein, alwaar een grote reünie van leerlingen        
georganiseerd wordt.                                       

Contactpersoon:                                        
John Boeren, Concernstaf, telefoon 013 542 80 96