Ingezonden persbericht


Nieuws op www.wijninfo.nl

Record aantal inzendingen voor Nationale Wijnkeuring van Nederlandse wijnen 2007

Prijsuitreiking zondag 23 september

Nederland krijgt steeds meer wijngaarden en dat is te merken. De Nationale Wijnkeuring van Nederlandse wijnen telt dit jaar een record aantal inzendingen: 135 tegen vorig jaar 82. Welke wijnen een medaille krijgen wordt zondag 23 september bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking die dit keer plaats vindt in Kasteel groeneveld in Baarn. Het blijft dus nog even spannend voor de ambitieuze wijngaardeniers.

De wijnen zijn ingestuurd door 43 wijngaarden. Ook dat is aanzienlijk meer dan in 2006 toen er dertig wijngaardeniers meededen. Koplopers hierbij zijn Gelderland met 14 wijngaarden en Limburg met 7, gevolgd met Noord-Brabant en Overijssel, elk 6. Ook Zuid Hollandse en Noord Hollandse wijngaarden behoren tot de inzenders (resp. 4 en 3). Flevoland, Utrecht en Zeeland zijn ieder met één wijngaard vertegenwoordigd bij de inzenders. De enorme toename heeft alles te maken met de verviervoudiging van het Nederlandse wijnbouwareaal in de afgelopen vijf jaar en met de ambitie om wijnen van zo hoog mogelijke kwaliteit te maken. Voor de wijnboeren is de jaarlijkse keuring dé gelegenheid om te weten te komen hoe ze er op dit punt voor staan.

Door het grote aantal inzendingen zijn er dit jaar maar liefst drie proefpanels van vinologen nodig. Alleen de wijnen die volgens de analyse bij een Duits wijnbouwinstituut aan alle eisen voldoen komen op de proeftafel. Bij de beoordeling hanteren de vinologen het internationale 100-puntensysteem. Zondag 23 september is het hoogtepunt van de keuring 2007 als de voorzitter van de keuringscommissie, vinoloog Ton Kolsteeg, de prijzen uitreikt. Hij doet dat in de sfeervolle omgeving van het Kasteel Groeneveld, waar deze dag ook het Festival van het goede leven wordt gehouden. Een festival dat in het teken staat van het platteland en streekproducten.

De keuring wordt georganiseerd door het Wijninstituut Nederland en Wijngaardeniersgilde Nederland in samenwerking met het Productschap Wijn. De rpijsuitreiking vormt de opmaat voor de Nationale Wijnweek, die een week later begint met een open dag van de Nederlandse wijngaarden. Er zijn dan ruim 60 wijngaarden opengesteld voor belangstellende bezoekers. De winnende wijnbouwers kunnen dan volop pronken met hun medailles.