Gemeente Sittard-Geleen


Dames en heren,

in mijn persbericht onder embargo tot 23 september a.s. 14.00 uur, over de onderscheiding die uitgereikt wordt aan de Nonnevotteclub heb ik in de titel per abuis vermeld dat het een Koninklijke onderscheiding is. De Nonnevotteclub ontvangt echter een Gemeentelijke Onderscheiding.

Mijn excuses!

m.vr.gr.

Leonie Jehae

PERSBERICHT Gemeente Sittard-Geleen

Gemeentelijke Onderscheiding voor de Nonnevotteclub

Sittard-Geleen, 7 september 2007 - Burgemeester Sjraar Cox reikt op zondag 23 september a.s. om 14.00 uur een gemeentelijke onderscheiding uit aan de Nonnevotteclub tijdens de receptie bij gelegenheid van hun 50-jarig bestaan . Zij ontvangen de Penning van Verdienste van de gemeente Sittard-Geleen vanwege hun maatschappelijke verdiensten. Deze vereniging die uit gemiddeld 12 personen bestaat zamelt geld in voor zieken, gehandicapten en ouderen. Tevens ontvangen zij de bij de Penning van Verdienste behorende oorkonde.

De receptie vindt plaats op zondag 23 september om 14.00 uur in Oos Kaar te Overhoven.