Ingezonden persbericht


Alkmaar, 20 september 2007

P E R S B E R I C H T

Staatssecretaris neemt aftrap Week van het Werk

Zondag 23 september neemt staatssecretaris Ahmed Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens de wedstrijd AZ-AJAX in het DSB-stadion te Alkmaar de aftrap voor de Week van het Werk Noord-Holland Noord. De staatssecretaris komt op uitnodiging van Rian van Dam, wethouder Werk van Alkmaar en voorzitter van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPA-NHN). In dit platform zijn een groot aantal organisaties vertegenwoordigd die samenwerken om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.

De bijeenkomst in het DSB-stadion is onderdeel van het project Leren Werkt voor arbeidsgehandicapten. In dit project werkt stichting MEE actief samen met CWI, UWV en gemeenten om werkgevers te vinden voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Een belangrijk aspect hiervan is dat het werk gecombineerd wordt met gerichte scholing, zodat de kansen voor deze doelgroep op de arbeidsmarkt vergroot worden. Naast de staatssecretaris is een elftal werkgevers uitgenodigd die deze mensen in dienst hebben genomen. De wedstrijd AZ-AJAX maakt onderdeel uit van een uitgebreid programma waarbij het elftal in het zonnetje gezet zal worden. Met hen wordt de mogelijkheid besproken tot het oprichten van een werkgeverskring voor mensen met een beperking.

Leren Werkt voor arbeidsgehandicapten is onderdeel van het project Leren Werkt én Werk Leert! Aan dit project hebben zich 21 regionale organisaties verbonden. Leren Werkt beoogt een betere aansluiting van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in Noord-Holland Noord op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Het RPA-NHN is in deze regio de regievoerder van het landelijke project Leren & Werken, een gezamenlijk initiatief van de ministeries OCW en SZW.

Het RPA-NHN organiseert jaarlijks de Week van het Werk, een week vol activiteiten voor werkgevers, werkzoekenden, professionals en geïnteresseerden. Dit jaar is de Week gepland van 23 september tot en met 5 oktober en staat in het teken van de match tussen vraag en aanbod en het combineren van leren en werken om de juiste kwalificaties te behalen. De Week van het Werk komt tot stand door een gezamenlijke inspanning van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden in Noord-Holland Noord.

Voor meer informatie over het RPA-NHN, het project Leren Werkt en de Week van het Werk verwijzen wij u naar: www.rpa-nhn.nl. Wilt u meer weten over het project Leren Werkt voor arbeidsgehandicapten, dan kunt u contact opnemen met het servicebureau van MEE Noordwest-Holland: 072-5140800.