Ingezonden persbericht


Geachte redactie,

Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn tijdens de 23e Dam tot Damloop op zondag 23 september 2007.

Wij bieden u de mogelijkheid om voor een (klein) deel de wedstrijd van de vrouwen of mannen prominenten te volgen via de perskaravaan (auto mannen prominenten, auto vrouwen prominenten of fotografen auto). Als u hiervan gebruik wenst te maken, verwachten wij u graag tussen 9.30 - 10.35 uur in het NH Barbizon Palace Hotel, Prins Hendrikkade 59-72 bij de Nicolaaskerk bij het Centraal Station in Amsterdam. Aldaar komen ook de toplopers voor de start samen. Bij aanmelding ontvangt u uw perskaart, de persmap en wordt u uiterlijk 10.45 uur begeleid naar de start, waar de perskaravaan staat opgesteld. Na afloop vindt om 12.45 uur bij ZVH naast de finish op de Peperstraat 86 in Zaandam de persconferentie plaats.

Net als vorig jaar bieden wij u ook de gelegenheid om 's ochtends bij ZVH bijeen te komen, om aldaar het radioverslag te volgen van RTV NH van de toplopers en live tv-beelden te bekijken die RTV NH dit jaar zal uitzenden van de sfeer van het evenement. Tevens bieden wij u hier tussentijden van het 5 en 10 km punt van de toplopers. In dit geval maakt u dus geen gebruik van de perskaravaan. De finish kan ter plaatse live worden aangeschouwd.

Indien u van de persontvangst bij ZVH gebruik wilt maken of alleen in Zaandam de Dam tot Damloop wilt volgen, kunt u zich in Zaandam melden bij ZVH tussen 9.30 en 10.35 uur. U ontvangt dan daar uw bescheiden.

Op het bijgaande antwoordformulier kunt u uw wensen kenbaar maken. Graag ontvangen wij voor dinsdag 18 september 12.00 uur uw aanmelding. Alleen in dit geval bent u verzekerd van een plaats in één van de auto's.

Van belang te melden is dat de perskaravaan slechts een zeer beperkt deel van het parcours kan volgen. Door het smalle parcours is het niet mogelijk continu de strijd in de top goed te volgen. De persauto's zullen onderweg wel enige keren het parcours aandoen, zodat de doorkomst ter plekke kan worden gezien. In ieder geval is men daarna op tijd bij de finish om de winnaar te zien aankomen.

De wedstrijdlopers starten om 11.04 uur (prominenten vrouwen) en 11.10 uur (mannen en overige vrouwen). Dit is dus 1 uur eerder dan voorgaande jaren.

Wij hopen u te mogen begroeten bij de 23e Dam tot Damloop.

Bijlage: antwoordformulier

Met vriendelijke groet,

Jan Willem Mijderwijk
Event Manager
Stichting Sportevenementen Le Champion

---

Tel: 072-533 81 36
Mobiel: 06-19 33 86 95
Fax: 072-533 93 98
E-mail: janwillemmijderwijk@lechampion.nl

---

De Wagenmaker 16-a, 1851 PX Heiloo
Postbus 143, 1850 AC Heiloo

---

www.lechampion.nl

AANMELDINGSFORMULIER MEDIA

23e DAM TOT DAMLOOP 2007


1) Wedstrijddag zondag 23 september 2007

Ondergetekende zal aanwezig zijn op de wedstrijddag en maakt graag gebruik van onderstaande faciliteiten: (aankruisen):

Perskaart

. Parkeerkaart Zaandam (wordt vooraf toegezonden naar onderstaand postadres)
. Persauto heren wedstrijdlopers (melden NH Barbizon Palace Hotel)
. Persauto dames wedstrijdlopers (melden NH Barbizon Palace Hotel)
. Persauto fotografen (melden NH Barbizon Palace Hotel)
. Pers die de wedstrijd op tv en via de radio volgt (melden bij ZVH te Zaandam)
. Pers die de wedstrijd niet volgt, maar in Zaandam blijft (melden bij ZVH te Zaandam)
. ............


2) Informatie per post/e-mail


. Nee, ik ben helaas verhinderd, maar ontvang wel graag nadere informatie.


3) Dam tot Damloop digitale nieuwsbrief


. Ik meld me aan voor de Dam tot Damloop nieuwsbrief (wordt digitaal maandelijks verzonden).

Naam : ..........


Organisatie : ..........

Postadres : ..........

Telefoon : .......... en 06 - ..........

E-mail : ..........

Legitimatie : NSP ........ of .........

Dit formulier graag uiterlijk dinsdag 18 september vóór 12.00 uur opsturen naar: E-mail janwillemmijderwijk@lechampion.nl, fax 072-5339398 of sturen aan: Dam tot Damloop, T.a.v. Jan Willem Mijderwijk, Postbus 143, 1850 AC Heiloo.

Datum: ........ Handtekening: ........


---- --