PH Nieuwsbrief 271.10

Wekelijkse nieuwsbrief van de Disciplinegroep Public Health van het Julius Centrum, Utrecht


HUILBABIES HOREN TOT HET VERLEDEN


Dankzij een scala van interventies en spelletjes zijn vrijwel alle huilbabies binnen twee weken te troosten. Voor die paar babies die dan nog overblijven, is het ouderwetse inbakeren een oplossing. In de afgelopen jaren zijn 3400 CB-artsen, cb-verpleegkundigen en andere professionals getraind in helpen van huilbabies en hun ouders door middel van de DVD Huilbaby? Rust en Regelmaat! Aan het woord is dr. Monique l'Hoir, vroeger onderzoeker bij het UMC Utrecht en thans werkzaam bij TNO PG te Leiden. Zij bood de DVSD aan ondergetekende aan tijdens een overleg over ketenzorg bij pasgeborenen. Tijdens het gesprek legde Monique twee interessante, nog niet bewezen verbanden: 1. Wiegedood komt minder vaak voor, mede door het dalen van de prevalentie van huilbabies. Want minder ouders leggen uit wanhoop hun kind op de buik. 2. Het shaken baby syndrome komt minder vaak voor omdat er minder huilbabies zijn. Want minder ouders verliezen hun zelfbeheersing en gaan hun huilend kind door elkaar schudden. Wil je de hier genoemde DVD bestellen? Surf dan naar www.hebikdat.nu Wil je in contact komen met Monique l'Hoir? Haar telefoonnummer is 071 - 51817920. of mail met haar collega Dr. Bregje van Sleuwen op B.E.vanSleuwen@uymcutrecht.nl


BIJ RAMP IS OVERHEID ZELF OOK EEN RAMP


Bij een ramp zijn er vijf soorten instanties beschikbaar om medische hulp te coördineren: 1. de 25 GHOR-functionarissen (GHOR = Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) 2. de 12 traumacentra 3. de ca. twintig meldkamers ambulancezorg 4. de 25 besturen van veiligheidsregio's en 5. de circa 30 besturen van huisartsenposten. Al die instanties werken voor onderling verschillende regio's, hebben eigen bevoegdheden en kennen onderlinge competentiestrijd. Deze conclusie trok een workshop tijdens het achtste Nationale Spoedzorg Congres op 14 september te Nijmegen. Aangetoond is dat één coördinatiecentrum (voor medische hulp na een ramp) voor de grote stad Londen uitstekend werk deed na de bomaanslagen op twee metrostations. In Nederland is één beslissingscentrum voor bijvoorbeeld de gehele Randstad ondenkbaar. Na afloop van de workshop merkte een van deelnemers op: bij een ramp is de overheid in Nederland zelf een ramp. Want de verantwoordelijkheden zijn niet helder belegd en de verantwoordelijkheidsgebieden verschillen enorm. Voordrachten van het congres op 14.9 vind je op www.integratedcare.nl doorklikken op Nascholing en daarna op voordrachten gehouden congressen.


SPOEDZORG GORKUM WERKT UITSTEKEND NA GROOTSCHALIGE AANRIJDING


Vorige week reed een automobilist in op een grote groep scholieren. Vijftien kinderen, waarvan vier ernstig gewond, moesten met spoed naar het Beatrixziekenhuis. Meldkamer Ambulancezorg, ambulancediensten en SEH deden feilloos hun werk. Deze mededeling deed Paul Comanne, hoofd van de SEH van het Beatrix ziekenhuis tijdens een bespreking dezer dagen over triage onderwijs via het Internet. Hij licht toe: de SEH is altijd al gericht op hulp aan ernstige patiënten en laat de lichte patiënten over aan de huisartsen. Het percentage zelfverwijzers is bij ons 11%, veel lager dan elders.


REUMA OVERLEG DUURT KORTER DANKZIJ GEMEENSCHAPPELIJKE TAAL


Op het UMC Leiden hebben reumatologen en andere disciplines teamoverleg over patiënten op basis van een gemeenschappelijk, webbased patiëntendossier. Zij gebruiken allen dezelfde woorden en meetinstrumenten om oorzaken, aspecten en gevolgen van reuma te duiden. Die gemeenschappelijke taal is gebaseerd op de zogeheten ICF classificatie en op het in revalidatiekring bekende RehabilationActivities Profile. Dankzij deze aanpak daalde de overlegtijd aanmerkelijk om tot eensluidende diagnose te komen en kwam meer tijd beschikbaar voor het bespreken van een multidisciplinaire therapie. Deze conclusie staat te lezen in het proefschrift van fysiotherapeut en Hogeschool docent John Verhoef. Hij promoveerde op 5 september in een klein Leids kerkje. Ondergetekende voerde de oppositie aan. Verhoef trok bovenstaande conclusie op basis van video opnames van een groot aantal teamoverleggen. Hij klokte daarna hoeveel tijd over diagnostiek en therapie werd gesproken. Hij deed dat vòòr en na de invoering van een gemeenschappelijke taal. Het proefschrift van John Verhoef heeft als titel Integrated Care for patients with Rheumatoid Arthrtitis. Hij promoveerde bij de leidse hoogleraren medische informatica Bettie Zwetsloot en reumatoloog Huizinga en bij hoofddocent Thea Vliet Vlietland. Wil je contact met John Verhoef? Zijn emailadres is J.Verhoef@lumc.nl Voor informatie over geïntegreerde zorg aan reuma patiënten kun je ook terecht op t.p.m.vliet_vlieland@lumc.nl


GEZONDHEIDSJURIST KIAT KWEE GAAT MET PENSIOEN


Na 36 jaar verlaat psycholoog en gezondheidsjurist mr.drs. Kiat Kwee het UMC Utrecht op donderdag 27 september. Hij doet dat met een afscheidscollege op die dag, dat begint om 16.15 uur in de roze collegezaal van het UMC Utrecht. De titel van het college is Het Verschoningsrecht van de medicus. Kiat vertrekt omdat hij dezer dagen de leeftijd bereikt van 65 jaar. Vele generaties medische studenten leerden van hem consulthantering en gezondheidsrecht. De laatste jaren genoot zijn keuzeblok Gezondheidsrecht grote waardering van de studenten. Wil je naar het gastcollege en de daarop aansluitende receptie, die rond 17.00 uur begint? Gewoon komen, je hoeft je niet aan te melden. Wil je Kiat Kwee bedanken voor alle samenwerking en genoten onderwijs? Zijn emailadres is K.Kwee@umcutrecht.nl


AUSTRALISCHE HOOGLERAAR CHRONISCHE ZORG BEZOEKT JULIUS CENTRUM


Van 29 oktober tot 16 november bezoekt de Australische hoogleraar eerstelijnszorg Gawaine Powell Davies het Julius Centrum. Hij gaat in die periode de ketenzorg in Australië en Nederland vergelijken. Dat doet hij door een groot aantal Nederlanders te interviewen, Engelse stukken over ketenzorg in Nederland te lezen en al die te verwerven kennis te relateren met die over Australië, waar hij een expert is. Wil je Powell Davies ontmoeten in de genoemde periode? Omdat je een stage of onderzoek wilt doen in Australië? Of gewoon, omdat je trots bent op jouw ketenzorg project en dat an een buitenlander wilt showen? Stuur dan een email naar Marianne van der Linde op M.L.vanderLinde@umcutrecht.nl. die voor Powell Davies de afspraken regelt.


TRIAGE VEREIST EIGEN TOEGESPITSTE OPLEIDING


Vele type professionals doen de triage voor spoedzorg: doktersassistenten op huisartsenposten, verpleegkundigen op de Spoedeisende Hulpafdelingen en soms zelfs brandweermannen op meldkamers ambulancezorg. De discussie wie triage het beste doet en wie het beslist niet mag doen, verliep in de afgelopen jaren heftig en vol emoties. Prof. Richard Grol heeft in een onderzoek het enige juiste antwoord op de vraag wie triage het beste doet. Dat is de gecertificeerde triagist, die een speciale opleiding heeft gevolgd. De vooropleiding tot dokterassistent of verpleegkundige is niet van belang. Hij deed die mededeling tijdens de afsluiting van het achtste nationale Spoedzorg Congres in Nijmegen op 14 september. Voordrachten van het congres op 14.9 vind je op www.integratedcare.nl doorklikken op Nascholing en daarna op voordrachten gehouden congressen.


JA EN NEE TEGEN SCHRAPPEN VAN ROLTRAPPEN NAAR BENEDEN


In de PH.Nieuwsbrief 267 van 26 augustus stond een pleidooi voor het afschaffen van roltrappen naar beneden in warenhuizen en stations. Twee lezers reageerden: de eerste zegt nee en de tweede ja. Ellen van Saaze, adviseur van apothekers op onder meer transmuraal terrein, filosofeert graag mee over het gezond inrichten van de bebouwde omgeving, maar wijst het afschaffen van die roltrappen naar beneden af: Want wat doen mensen die geen roltrap zien, ze trachten elders toch een lift te vinden. Deze zijn dan vaak juist bedoeld voor de mindervaliden of sjouwers of personeel. Dit zou of de werkzaamheden of de mindervaliden alleen maar nog meer ongemak bezorgen. Ook zal er meer risico van vallen zijn bij het van de trap afgaan met grote groepen mensen en gesjouw van koffers op stations. Misschien zouden we toch de verworvenheden van het rekening houden met de mindervaliden moeten laten opwegen tegen het gebrek aan bewegen door luiheid. Luuk Engberts is epidemioloog bij TNO PG en gepromoveerd op bewegen en omgeving. Hij constateert op basis van zijn studie dat het gezond inrichten van de omgeving het gezonde gedrag aanzienlijk bevordert. Hij mailt een lijst van zes publicaties waaruit dit zou blijken. Ik som hieronder zijn literatuurlijst op:

Seymour JD, Yaroch AL, Serdula M, Blanck HM, Khan LK. Impact of nutrition environmental interventions on point-of-purchase behavior in adults: a review. Preventive Medicine. 2004 Sep;39 Suppl 2:S108-36.

Matson-Koffman DM, Brownstein JN, Neiner JA, Greaney ML. A site-specific literature review of policy and environmental interventions that promote physical activity and nutrition for cardiovascular health: what works? American Journal of Health Promotion. 2005 Jan-Feb;19(3):167-93.

Engbers LH, van Poppel MN, Chin A Paw MJ, van Mechelen W. Worksite health promotion programs with environmental changes: a systematic review. American Journal Preventive Medicine. 2005 Jul;29(1):61-70.

Eves FF, Webb OJ. Worksite interventions to increase stair climbing; reasons for caution. Preventive Medicine. 2006 Jul;43(1):4-7.

French SA, Story M, Jeffery RW. Environmental influences on eating and physical activity. Annual Review Public Health. 2001; 22:309-35.

Glanz K, Mullis RM. Environmental Interventions to Promote Healthy Eating: A Review of Models, Programs and Evidence. Health Education Quarterly 1988; 15(4): 395-415.

Glanz K, Sallis JF, Saelens BE, Frank LD. Healthy nutrition environments: concepts and measures. American Journal of Health Promotion. 2005 May-Jun;19(5):330-3.

Luuk is bereikbaar via luuk.engbers@tno.nl


MEDISCH SPECIALIST IN OPLEIDING LEERT MANAGEN


In november gaat op het UMC Utrecht de eerste cursus management voor medisch specialisten in opleiding van start. Deze is gericht op de 400 AIOS'sen (Assistenten in Opleiding tot Specialist) die in of rond het UMC Utrecht deelnemen aan het zogeheten programma Discipline overstijgend onderwijs. Aan de orde komen onderwerpen als: Wat is een kwaliteitsindicator wel en niet? Hoe geef ik vriendelijk doch scherpzinnig kritiek aan een collega of medewerker? Hoe onderhandel ik over DBC's met mijn raad van bestuur, divisiemanager of zorgverzekeraar? De cursus is voorbereid door Hans Knaape, hoogleraar anaesthesiologie, Edith ter Braak, hoogleraar interne geneeskunde en coördinerend AIOS opleider, Henk van der Steeg, niet praktiserend gynaecoloog en Juliusdocent en ondergetekende. De eerste aanmeldingen lopen binnen. Meer informatie geeft Henk van der Steeg graag. Hij heeft als emailadres hvandersteeg@euronet.nl


GELDERSE VALLEI GAAT OP 16 OKTOBER TRANSMURAAL


Tijd voor Transmuraliteit, dat is de titel van de conferentie die het ziekenhuis en de verpleeghuizen in de Gelderse Vallei houden op 16 oktober, van 1700 -2100 uur. Aan bod komen boeiende voordrachten over ketenzorg bij heupfracturen en CVA. Ondergetekende opent de conferentie met de voordracht Nu ook zorgverzekeringswet en preventie transmuraliseren. Inschrijving is gratis. Ben je benieuwd wat er midden in Nederland zoal wordt gedacht en geïnnoveerd? Schrijf je dan in via mevrouw Hoenveld op hoeneveldc@zgv.nl


STAGIAIR GEZOCHT VOOR STUDIE OVER COPD IN DE EERSTELIJN


Een groot deel van de behandeling van COPD patiënten vindt plaats in de huisartsenpraktijk. Er is daarover in grote mate consensus bereikt. Onvoldoende duidelijkheid bestaat over de vorm waarin deze multidisciplinaire zorg in de eerstelijn georganiseerd dient te worden. Het Julius Centrum biedt de mogelijkheid voor een student Geneeskunde / Gezondheidswetenschappen / Sociale Wetenschappen een deelstudie hierover uit te voeren. Duur van de studie is 3-4 maanden. Je krijgt de kans tot het schrijven van concept publicatie. Heb jij belangstelling om wetenschappelijke ervaring op te doen? Ben je op zoek naar leuk onderwerp voor een afstudeerscriptie? Meld je aan bij Julius onderzoeker drs. Jaap Trappenburg op j.c.a.trappenburg@umcutrecht.nl .


NIEUW TIJDSCHRIFT OVER PSYCHOLOGIE EN GEZONDHEID VERSCHENEN


Psychologie en Gezondheid, dat is de titel van een nieuw tijdschrift dat voorheen onder de titel Gedrag en Gezondheid en met een andere redactionele formule bestond. Het blad bevat vele interessante onderzoeksartikelen over vooral chronische zieken. Daarna staat het vol boekbesprekingen en discussiebijdragen. Ik beveel het tijdschrift graag ter lezing aan alwie zich met zorg aan chronische zieken bezighoudt. Je abonneert je erop via www.pg.bsl.nl


GEZONDE SCHOOL TE BILTHOVEN HAD VERKEERD EMAILADRES


In de vorige PH.Nieuwsbrief stond een oproep aan jeugdartsen en middelbare scholen om projecten te noemen met gezondheidsonderwijs aan 12 - 18 jarigen. Die kunnen dan aan bod komen op 8 april 2008 op een congres over gezondheidsonderwijs op middelbare scholen. Je kunt je voorstel doen an de arts Olga Visser. Haar juiste email adres is Ollievisser@gmail.com


NIEUWE TELEFOONNUMERS OP UMC UTRECHT


Vanaf 1 oktober krijgt het hele UMC Utrecht nieuwe telefoonnummers. Het nieuwe algemene nummer wordt 088 755 5555. Het nummer van ondergetekende was 030 250 9356 en dat wordt 088 755 9356. alle oude nummers worden op vergelijkbare wijze veranderd. Tot januari 2009 wordt iedereen die het oude nummer draait, automatisch doorgeschakeld.


VERANTWOORDING Hierbij ontving je de wekelijkse Nieuwsbrief van de Disciplinegroep Public Health. Wil je meer weten over een bericht? Neem dan contact op. Wil je delen van de nieuwsbrief verspreiden onder collega's, doe dat. Je collega's kunnen zich ook aanmelden voor rechtstreekse toezending. Je meldt je aan en af door een mail te sturen naar PH.Nieuwsbrief@planet.nl Bij afmelding of wijziging graag vermelden welke versie (bv 243.1, 243.2, etc) je ontving.

De nieuwsbrief is gericht aan een aantal relaties van de Disciplinegroep: collega's binnen en buiten het Julius Centrum, pao- en keuzeblok studenten, gastdocenten, stage-verleners aan co assistenten Sociale Geneeskunde, onderzoeksrelaties, subsidiënten en overigen die geïnteresseerd zijn in Utrechts Volksgezondheids onderwijs en in onderzoek naar zorginnovaties, ketenzorg en transmurale zorg. De Nieuwsbrief verschijnt wekelijks op zondag of maandag. Eerdere edities tref je aan vanaf nr 65 op de internetsite www.integratedcare.nl

Heb je belangstelling voor nieuws over ketenzorg en zorginnovaties in het buitenland? Surf dan naar de website van het international Network of integrated Care: www.intergratedcarenetwork.org Wil je wetenschappelijke artikelen lezen over deze onderwerpen? Lees dan het peer reviewed internettijdschrift International Journal of Integrated Care op www.ijic.org Dit is een gratis tijdschrift, dat online publiceert en is opgenomen in Pubmed. Ook submissions van concept artikelen zijn welkom.
Opsteller van deze nieuwsbrief is:

Guus Schrijvers
Hoogleraar Public health in het bijzonder Structuur en functioneren van de
Gezondheidszorg
Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen
en Eerstelijnsgeneeskunde
Universitair Medisch Centrum Utrecht
email: a.j.p.schrijvers@umcutrecht.nl
tel 030 250 9359 ( per 1 oktober 088 755 9356)