Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

23 september 2007

Week van de Smaak
Helden van de Smaak 2007: Dick Soek en Jan Dirk van der Voort

De Helden van de Smaak 2007 zijn bekend: Dick Soek, chef-kok van Schathoes Verhildersum in Leens (Groningen) en Jan Dirk van der Voort - bekend van de Remeker kaas - van de Groote Voort (Lunteren) zijn op 23 september door de vakjury gekozen tot winnaars. De publieksprijs ging naar kersenteler Theo Vernooy. De Heldenverkiezing vond plaats in de Kunsthal Rotterdam en maakt deel uit van de landelijke Week van de Smaak.

De Helden van de Smaak zijn mensen of organisaties die zich sterk maken voor smaak, ofwel in de woorden van de jury: 'die het smakelijk erfgoed in stand houden. Helden hebben idealen en de durf en de moed om ze uit te dragen. Willem Frederik Hermans omschrijft in de Donkere kamer van Damocles een held als iemand die ongestraft onvoorzichtig is geweest.' En dat hebben alle Helden gedaan: risico's genomen, tegen de stroom in geroeid en daarmee de smaak van heerlijke producten in stand gehouden.

Uit het juryrapport:

Dick Soek werkt in zijn restaurant Het Schathoes Verhildersum, in Leens, al jaren met producten uit de streek. Hij gaat voor de beste kwaliteit van zijn producten, waarbij hij zich laat beperken door wat het seizoen en de streek hem bieden. Hij heeft daarmee iets teweeggebracht in de regio en zorgt voor een positieve uitstraling in en voor de regio. En niet te vergeten: hij bereidt met die lokale producten gerechten op sterrenniveau.
Info: www.schathoes.nl

Jan Dirk van der Voort maakt al jaren kaas van de melk van zijn Jerseykoeien. Deze kaas, Remeker, werd door één van de juryleden 'de mooiste kaas van Nederland' genoemd. Jan Dirk, die het bedrijf van zijn ouders overnam, werkt biologisch, met veel aandacht voor natuur en landschap. Hij volgt de seizoenen en werkt ambachtelijk. Zijn kazen zijn rauwmelks. Hij is een voorbeeld van een boer die met zijn inzet en vernieuwende werkwijze laat zien dat je producten in de markt kunt zetten die tegelijkertijd nieuw zijn en toch geworteld in een traditie. Jan Dirk laat zien waarom Nederland in de wereld beroemd is om zijn kaas.
Info: www.remeker.nl

Week van de Smaak
De Week van de Smaak vindt plaats van 24 t/m 30 september. Er zijn activiteiten op meer dan 1.500 locaties, zie: www.weekvandesmaak.nl.

Einde persbericht
---

De Week van de Smaak is een gezamenlijk initiatief van Euro-Toques, smaakambassadeur Pierre Wind, Slow Food, Streekeigen Producten Nederland, Kunsthal Rotterdam en Biologica. Projectleiding ligt bij Biologica. De Week van de Smaak wordt langjarig gesteund door het VSBfonds en het ministerie van LNV. Verder wordt de week mogelijk gemaakt door o.a. de Volkskrant, Provincie Noord-Brabant, Koninklijk Horeca Nederland, Lekker (Dé restaurantgids van Nederland) en delicious., té lekker om te laten liggen.

Meer informatie:
Voor informatie over de Week van de Smaak kunt u bellen met Jasper Vink van Biologica, 030 - 232 04 91 of met René de Bruin van Streekeigen Producten Nederland, telefoon 06-51 28 60 88.

Afzender persbericht:
Biologica, telefoon 030 - 2339977, e-mail inffo@biologica.nl

()

()