Ingezonden persbericht


Gedeputeerde enthousiast over 'Een duik in zoet water'

Zaandam, 25 september 2007 - 'Een duik in zoet water' is de titel van een film die Milieufederatie Noord-Holland heeft aangeboden aan Gedeputeerde Kruisinga van de Provincie Noord-Holland. Met deze film wil de Milieufederatie bestuurders wijzen op het maatschappelijke belang van een schoon en natuurlijk watersysteem. De Gedeputeerde is enthousiast: "'Een duik in zoet water' is een film naar mijn hart".

De vijf minuten durende film 'Een duik in zoet water' speelt zich af bij de Vinkeveense en Loosdrechtse Plassen. In het noordelijk deel van de Vinkeveense Plassen is het water bijzonder helder. Na de aanleg van riolering in de jaren '90 is het water omgeslagen van troebel naar helder water. Gunstige factor hierbij vormde een diepe put in dit deel van de Vinkeveense Plassen. Kleine slibdeeltjes die het water troebel maken, bezinken samen met de voedingsstoffen in deze put. De Loosdrechtse Plassen zijn nu nog troebel. Hier is voor een omslag naar helder water de aanleg van verdiepingen nodig.

Schoon en helder (zwem)water zijn in de dichtbevolkte Randstad van groot belang voor de natuur en de recreant. Duikers kunnen in de Vinkeveense Plassen met eigen ogen snoeken en bijzondere onderwaterplanten, zoals kranswieren, bekijken. Zwemmers kunnen er met een gerust hart een duik nemen.

Gedeputeerde Kruisinga: "'Een duik in zoet water' is een film naar mijn hart. Het past dan ook helemaal binnen de doelstellingen van de Provincie Noord-Holland: helder water waar planten en vissen volop kunnen leven. Daarom willen wij de Loosdrechtse Plassen waar nodig verdiepen. Uitgangspunt daarbij is dat alle maatregelen 'KRW-proof' zijn en bijdragen aan schone plassen."

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die momenteel wordt uitgewerkt door alle lidstaten. Volgens de richtlijn moeten er plannen gemaakt worden om het water ecologisch gezond te krijgen. Milieufederatie Noord-Holland is erg blij met de maatregelen die genomen zullen worden, zoals genoemde verdiepingen in de Loosdrechtse Plassen. Dit is echter maar een voorbeeld. Op dit moment brengen de overheden in kaart welke maatregelen zij op zullen nemen in de maatregelenpakketten die in 2009 gereed moeten zijn. Milieufederatie Noord-Holland praat hier samen met andere natuurorganisaties over mee en spoort de Provincie en de waterschappen aan ambitieus te zijn.

'Een duik in zoet water' is één van vijf filmpjes op de DVD 'Haal meer uit schoon water' en is gemaakt door Stichting Natuurmedia in opdracht van Stichting Natuur en Milieu en de Provinciale Milieufederaties. De filmpjes zijn ook op internet te bekijken: http://kaderrichtlijnfilms.natuurmedia.nl.

Voor meer informatie (