Gemeente Valkenswaard

valrisico

Cursus voor senioren met een valrisico

Eén op de drie 65-plussers valt een of meerdere keren per jaar. Bij mensen ouder dan 80 is dat aantal zelfs verdubbeld. Vallen kan voor deze ouderen een hoop narigheid veroorzaken. Het zelfvertrouwen wordt aangetast en er is kans op verlies van zelfstandigheid. Terecht dat veel ouderen angst hebben om te vallen. Daarom organiseert de gemeente Valkenswaard de cursus `Valpreventie Valkenswaard'.

Tijdens de voorlichtingscursus ``Valpreventie Valkenswaard' vertelt de deskundige docent alles over de oorzaken van vallen. In de cursus is een balanstest opgenomen en een vragenlijst waarmee de deelnemers kunnen nagaan of ze meer kans hebben om te vallen. Uiteraard wordt uitgebreid tijd besteed aan tips en adviezen om vallen te voorkomen. Deelnemers leren zelf de veiligheid zelf van hun huis beoordelen en maken kennis met speciale balansverbeterende oefeningen. Ook de algemene conditie, die zeker van invloed is, komt aan de orde.

De cursus wordt gegeven op vier woensdagen 7, 14,21 en 28 november van 9.30-11.30 uur in het Auditorium van zorgcentrum Kempenhof, Antwerpsebaan 3 in Valkenswaard. Het is bedoeld voor mensen vanaf ongeveer 65 jaar. Vooral voor mensen die wat meer moeite beginnen te krijgen met lopen, al eens gevallen zijn, of bang zijn om te vallen is de cursus interessant. De kosten bedragen EUR15,- inclusief cursusboek. U kunt zich aanmelden voor 1 november. Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij huisarts, fysiotherapeut of gemeente. U kunt het opsturen naar: gemeente Valkenswaard, Afdeling Publiekszaken, onder vermelding van Cursus valpreventie, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard.

Tijdens de seniorenmarkt op zaterdag 27 oktober in de Hofnar is van 13.00-17.00 uur een stand aanwezig en wordt er twee maal een korte presentatie gehouden over de cursus door R. Falkenburg, fysiotherapeut, en I. Coenen, Sportservice Noord-Brabant. Hier kunt u ook een aanmeldingsformulier verkrijgen.

In het kader van het Nationaal Actieprogramma Sport en Bewegen (NASB) van het Nationaal Instituut Sport en Bewegen (NISB) is de gemeente Valkenswaard benaderd om als pilotgemeente een project uit te voeren rondom bewegen en gezondheid voor ouderen. Dit project sluit immers prima aan binnen de doelstellingen van de Breedtesportimpuls en het sportbeleid van de gemeente Valkenswaard om nog meer ouderen op een gezonde en sportieve wijze in beweging te krijgen en te houden.

Het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) probeert het aantal inactieve ouderen te verminderen door een breed pakket van maatregelen en activiteiten. Eén van deze activiteiten is de cursus `Valpreventie' waarin senioren leren dat ze zelf veel kunnen doen om vallen te voorkomen. Huisartsen en fysiotherapeuten uit de gemeente Valkenswaard werken mee aan dit initiatief.

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectmedewerkster Ira Coenen, Sportservice Noord-Brabant. Telefoon: (013-)5349027 of mobiel 06-4190410. Of bij de heer Ad van der Heijden, afdeling Publiekszaken van de gemeente Valkenswaard, telefoonnummer: (040-) 2083 633.