Gemeente Arnhem

Demonstratie NVU in Burgemeesterskwartier (22-10-07) Op zaterdag 27 oktober gaat de Nederlandse Volks-Unie demonstreren in het Burgemeesterskwartier in Arnhem. Het is de derde keer dat de NVU hier demonstreert; de route komt voor een groot deel overeen met de route die vorig jaar gelopen is. Burgemeester Pauline Krikke heeft vergunning verleend voor de demonstratie. Door enkele politieke partijen wordt op een eerder tijdstip die dag een tegendemonstratie gehouden in het Spijkerkwartier. Voor andere demonstraties zijn geen aanvragen ontvangen.

Burgemeester Krikke heeft twee jaar geleden via een rechtszaak geprobeerd de demonstratie in het Burgemeesterskwartier op een andere plek te laten plaatsvinden. De rechter bepaalde echter dat de demonstratie in het Burgemeesterskwartier doorgang kon vinden. De burgemeester kan daarom ook nu niet anders dan toestemming verlenen voor een demonstratie in deze wijk. Omdat betogen een grondrecht is, is een verbod op de demonstratie niet mogelijk.

Tegendemonstratie
In het Spijkerkwartier vindt - net als vorig jaar - een toegestane tegendemonstratie plaats, georganiseerd door politieke partijen. De demonstratie wordt gehouden tussen 10.00 uur en 11.30 uur. Er zijn geen andere aanvragen gedaan voor demonstraties. Wel hebben tegenstanders van de NVU o.a. via internet aangekondigd te gaan demonstreren. De politie zal optreden tegen niet-toegestane betogingen. Dit om confrontaties te voorkomen en de openbare orde te handhaven. Om op te kunnen optreden wordt een noodbevel afgekondigd.

Noodbevel en identificatieplicht
Het noodbevel wordt ingesteld voor een gebied in de omgeving waar de NVU-demonstratie plaats vindt. Formeel houdt een noodbevel in dat de burgemeester alle noodzakelijke bevelen kan geven om de openbare orde te handhaven en gevaren te beperken. Op grond van dit noodbevel kan de politie aan mensen opdragen om weg te gaan en weg te blijven uit het gebied. Noodbevelen worden over het algemeen gebruikt om - bij vrees voor wanordelijkheden - groepen uit elkaar te houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voetbalwedstrijden met een verhoogd risico.

Los van het noodbevel staat de identificatieplicht. In Nederland kan de politie iedereen vanaf 14 jaar altijd vragen om een identiteitsbewijs te tonen. Op 27 oktober zal de politie meer dan gewoonlijk vragen naar identificatie. Het is daarom - nog meer dan anders - voor iedereen raadzaam die dag een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Tijdstip en route
De NVU-demonstratie begint om 13.00 uur op het Burgemeestersplein en zal uiterlijk om 17.30 uur afgelopen zijn. De route loopt via de Van Lawick van Pabststraat en de Izaak Evertslaan naar de Bakenbergseweg. Vandaar wordt in noordelijke richting gelopen, bij de Van Ruisdaelstraat slaat men rechtsaf en men keert via de Zijpendaalseweg weer terug bij het Burgemeestersplein.
258997 bytes Klik hier voor de demonstratieroute

Communicatie
In het Burgemeesterskwartier en in de omliggende wijken wordt op maandag 22 en dinsdag 23 oktober huis-aan-huis een brief bezorgd. Ook de bewoners van het Spijkerkwartier ontvangen een informatiebrief. Verder gaat er een brief naar de ondernemers in de binnenstad en komen er publicaties op de gemeentepagina in de Arnhemse Koerier, de website van gemeente (www.arnhem.nl) en politie
(www.politie.nl/Gelderland-Midden) en advertenties in De Gelderlander.

Op zaterdag zal een publieksinformatieteam op een aantal plekken in de omgeving van het demonstratiegebied, het station en de binnenstad flyers uitdelen en vragen beantwoorden. Er zal onder andere gewezen worden op de noodzaak een geldig identiteitsbewijs op zak te hebben.

80190 bytes Klik hier voor de bewonersbrief