Gemeente Bolsward


vrijdag 26 oktober 2007

Bolsward in donker tijdens 'Nacht van de Nacht'

Om aandacht te vragen voor het steeds meer verlichten van dorpen en steden in de nacht doen de gemeente Bolsward en Milieu Wurkgroep Boalsert in samenwerking met het bestuur van de Martinikerk en Bolsward Promotion mee aan de Nacht van de Nacht.

De Nacht van de Nacht is een initiatief van Stichting Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties. In de nacht van zaterdag 27 oktober op zondag 28 oktober zetten we Bolsward in het donker. Daarom gaat de gevelverlichting van het Stadhuis, de Martinikerk en de binnenstad uit. De straatverlichting blijft om veiligheidsredenen wel aan. Op het Broereplein worden 7 lantaarnpalen handmatig uitgeschakeld. Deze verlichting maakt onderdeel uit van het openbaar lichtnet. Openbaar verlichtingsbedrijf Dynamicom heeft zich bereid verklaard de verlichting uit te schakelen, zonder hiervoor kosten in rekening te brengen.