Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Derde Nacht van Nacht in Friesland massaler dan ooit

Op 27 oktober wordt voor de derde maal de Nacht van de Nacht in Fryslân georganiseerd. De Nacht van de Nacht wordt in Fryslân gecoördineerd door de Friese Milieu Federatie. De ge- meenten Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland, Ooststellingwerf, Ameland, Terschelling, Menaldumadeel, Bolsward en Boarnsterhim ondersteunen de Nacht van de Nacht door activitei- ten te organiseren en/of de eigen aanlichtverlichting te doven. Opvallend dit jaar is het aantal gemeenten dat zelf activiteiten in de gemeente organiseert of de aanzet daartoe heeft gegeven. Zo heeft de gemeente Menaldumadeel een NME-consulente gevraagd om voor alle 13 basisscho- len in de gemeente 3 lespakketten samen te stellen die in het teken staan van duisternis, bele- ven en zintuigen, sterren en nachtdieren. Tevens wordt er tijdens de Nacht van de Nacht voor alle basisscholen in Menaldumadeel een wedstrijd georganiseerd. Ook de gemeenten Ameland, Boarnsterhim en Bolsward organiseren een activiteit in het kader van de Nacht van de Nacht. De gemeente Heerenveen grijpt de Nacht van de Nacht aan om haar proef met het nieuwe lichtcon- cept te starten en de nieuwe verlichting in Katlijk in gebruik te nemen.

Dit jaar vinden er in Fryslân veel bijzondere en `duistere' activiteiten plaats tijdens de Nacht van de Nacht. Jong en oud kunnen op maar liefst 18 plekken terecht om de Nacht in al haar facetten te be- leven. Een kleine greep uit de activiteiten:
Er vaart een fluisterboot door Nationaal Park De Alde Feanen. Langs de Gaasterlandse kust is een wandelroute in het donker uitgezet; verhalenvertellers staan klaar om de wandelaars iets moois te vertellen. Het Eise Eisinga Planetarium in Franeker en de Volkssterrenwacht Burgum zijn geopend. Op Ameland leidt een wandeling door het donkere bos mensen uiteindelijk naar de vuurtoren. De volle maan wordt bewonderd vanaf het Aekingerzand (Drents Friese Wold). In Leeuwarden is de zin en onzin van verlichting te bekijken vanaf een praam die door de grachten vaart.
Rond het Snekermeer laat de gemeente Boarnsterhim zien hoe mooi de nacht is en wat voor in- vloed licht uit de (verre) omgeving heeft.

En zo is er nog veel meer! Kijk in de bijlage voor een overzicht van alle activiteiten in Friesland of kijk op www.friesemilieufederatie.nl of www.nachtvandenacht.nl.

De Nacht van de Nacht vindt in heel Nederland plaats en is een samenwerkingsproject van De Provin- ciale Milieufederaties (o.a. Friese Milieu Federatie) en Stichting Natuur en Milieu. In heel Nederland doven 60 gemeenten de aanlichting van meer dan 75 torens, bruggen, kunstwerken, gemeentehuizen en monumenten. Vincent Bijlo, Antonie Kamerling, Fabienne de Vries en Rutger Kopland steunen samen met een aantal Tweede Kamerleden, waaronder Femke Halsema en Jan Marijnissen, de Nacht van de Nacht. De Dijk stelde zelfs hun hit `Mag het licht uit?' ter beschikking voor de campagne. Op de site nachtvandenacht.nl is te lezen waarom de BN'ers de Nacht ondersteunen. De blinde cabare- tier Vincent Bijlo heeft bijvoorbeeld een unieke visie op het donker: "De zienden zouden solidair met de dieren moeten zijn. Maar ze zijn er bang voor, en daarom terroriseren ze ze, met licht. Licht is beschaving, zeggen ze altijd en daarom moet het tot in de verste hoeken schijnen, opdat alles zichtbaar gemaakt wordt en opgehelderd, of zoiets."

Voor meer informatie over de Nacht van de Nacht in Friesland: Kijk op www.friesemilieufederatie.nl of www.nachtvandenacht.nl of bel met Mirte Kooistra van de Frie- se Milieu Federatie (058 ­ 289 03 03).

Friese Milieu Federatie Postbus 713 8901 BM Leeuwarden 058 ­ 289 03 03

info@friesemilieufederatie.nl www.nachtvandenacht.nl

Activiteiten in Friesland tijdens de Nacht van de Nacht ­ zaterdag 27 oktober 2007 -

Kort overzicht activiteiten

Plaats/omgeving Titel activiteit Ameland Bos in en vuurtoren op! Appelscha/Aekingerzand Vollemaanswandeling Beetsterzwaag Nachtexcursie
Blauwhuis e.o. Culture Kuier `De Stilte van de Nacht' Bolsward Nacht van de Nacht Bolsward Burgum Volksterrenwacht Burgum is open! De Deelen (ten NW van H'veen) Vaartocht in de Deelen Eernewoude Beleef de nacht in Nationaal Park De Alde Feanen! Franeker Eise Eisinga planetarium open! Heerenveen/Katlijk Beleef het licht en de nacht met muziek en een nachtwandeling Leeuwarden Praamvaartocht door de grachten van Leeuwarden Leeuwarden/Groene Ster Jeugdexcursie Donker en Licht Leeuwarden/wijk Zuiderburen Sterren kijken in Leeuwarden Menaldum Kinderactiviteit Menaldum Rijs Wandelroute door Rijsterbos en langs het Mirnser Klif Schiermonnikoog Avondwandeling op het donkere strand van Schiermonnikoog Sneek/Snekermeer Loop mee en ervaar de duisternis in Boarnsterhim Ureterp Nacht van de Nacht wandeling Merskerheide

Bos in en vuurtoren op!
De gemeente Ameland organiseert samen met het Natuurcentrum Ameland een boswandeling in het donker. Deze start op de parkeerplaats bij Stay Okay en van daaruit het bos in met zaklantaarn. Natuurlijk ontbreekt een spannend verhaal niet op deze wandeling! Uiteindelijk komt de tocht uit bij de vuurtoren. Deze kunnen de deelnemers beklimmen om te ervaren hoe Ameland er in het donker uitziet.
Organisatie: Natuurcentrum Ameland i.s.m. Gemeente Ameland. Tijd: 20.30 tot ongeveer 22:30 (incl. beklimmen vuurtoren). Locatie: start op de parkeerplaats bij Stay Okay. Opgave: via Natuurcentrum Ameland 0519 ­ 54 27 37 of VVV Ameland 0519 ­ 54 65 46. Kosten: 5,00 voor volwassenen en 3,00 voor kinderen.

Vollemaanswandeling
Wandel samen met een IVN-natuurgids op de late avond door het Aekingerzand. Het licht van de volle maan laat de Vledder Aa glinsteren en werpt mysterieuze schaduwen over het stuivende zand.
Organisatie: Staatsbosbeheer.

Tijd: 20.00 uur tot 23.00 uur.
Locatie: startpunt is bezoekerscentrum Drents-Friese Wold in Appelscha. Opgave: verplicht: 0516-464020 of drentsfriesewold@staatsbosbeheer.nl Kosten: 2,-.

Nachtexcursie Beetsterzwaag
In het bos is het echt donker, daarom worden hier de oren gespitst, dé manier om nachtdieren waar te nemen: ritselende reeën, sluipende slakken of roepende uilen, wie zal het zeggen? Bij het Koningsdiep is de hemel te zien, als de wolken dit niet beletten. Met behulp van een sterrenhemelkaart, die voor elke deelnemer beschikbaar is, wordt de hemel afgezocht naar sterren en sterrenbeelden. Deelnemers doen er verstandig aan om een zaklamp mee te nemen om op de sterrenhemelkaart te kunnen kijken. Met een verrekijker zijn nog veel meer sterren te zien dan met het blote oog. Meenemen dus, indien mogelijk. Waarnemingen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst; als het bewolkt is gaat de excursie wel door, maar wordt de beleving van de nacht anders....
Organisatie: KNNV afdeling Drachten.
Tijd: 9.30 uur bij parkeerplaats bij het hertenkamp aan het Merkelân te
1
Beetsterzwaag.
Locatie: bossen van Beetsterzwaag.
Opgave: 0512 - 38 16 16.
Kosten: gratis.
Meenemen: verrekijker.

Culturele Kuier `De Stilte van de Nacht'
Zaterdag 27 oktober organiseert de Gerben Rypma Stifting van Blauwhuis haar jaarlijkse culturele kuiertocht. Ditmaal grijpt de stichting de Nacht van de Nacht aan en is het thema van de tocht `de Stilte van de Nacht'. De tocht van zo'n 6 kilometer start 's avonds 19.30 uur bij café de Freonskip in Blauwhuis. De route gaat over de bodem van de, in 1640 drooggelegde, Sinsmar tussen Blauwhuis en Greonterp richting Hieslum. Vanaf Hieslum wordt de Tempelreed, een oud kerkenpad - route, door de weilanden gevolgd richting Greonterp. Omdat er geen verbindingsweg is tussen Hieslum en Greonterp wordt er in dit stukje `niemandsland' stil gestaan om te genieten van de nacht, te luisteren naar de stilte en het verhaal van een sterrenkundige. Aan het eind van de Tempelreed staat de koffie klaar in de Tempelpleats. Hier zal dichteres Joke Pas voordragen uit haar nieuwste bundel `Gevangen onder het glazuur'. De tocht gaat dan via De Ryp, de wereld waar schilder, dichter Gerben Rypma leefde en werkte. Aan de horizon rechts zijn dan de contouren van de 14e eeuwse toren van de Bartolomeuskerk van Westhem te zien en rechtvoor die van de Greonterper klokkentoren (1812). Even later rond 22.00 uur eindigt de kuier in Blauwhuis bij café de Freonskip. Het maximaal aantal deelnemers is 100. Informatie over de Gerben Rypma Stifting staat op www.gerbenrypma.nl. Informatie over de dichteres op www.jokepas.nl
Organisatie: Gerben Rypma Stifting.
Tijd: 19:30 tot ongeveer 22:00 uur.
Locatie: start bij café de Freonskip in Blauwhuis. Opgave: ynfo@gerbenrypma.nl of 's avonds vanaf 19.00 uur in café de Freonskip. Kosten: 3,00.
Meenemen: Omdat de tocht ook door weilanden gaat, wordt goed schoeisel van harte aanbevolen.

Nacht van de Nacht in Bolsward
In Bolsward staat de Nacht van de Nacht in het teken van verhalen, van wandelen door een donkere stad en van sterren en het heelal. De Nacht start in de Broerekerk met een tweetal verhalen over de Nacht, geschreven door leerlingen van groep 8 van de St. Maartenschool. Daarna start er een stadswandeling die eindigt bij de Broerekerk. Hier staat een telescoop

opgesteld waarmee het heelal kan worden bestudeerd. Leerlingen van het Marne-College zullen daarnaast een korte presentatie houden die aansluit bij het thema. De Nacht wordt afgesloten met het voorlezen van enkele korte verhalen door de heer Dré van der Werf en mevr. Aggie van der Meer.
Organisatie: Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert, i.s.m. de gemeente, de St. Maartenschool en het Marne-College.
Tijd: m 21.30 wordt er gestart met de verhalen, om 21.45 uur start de wandeling die o
om 22.30 en rond 23.00 sluit het programma af met de laatste twee voorleesverhalen.
Locatie: Start- en eindpunt is de Broerekerk in Bolsward. Opgave: Miljeu Wurkgroep Boalsert, 0515 ­ 57 38 12 of mwboalsert@hetnet.nl. Kosten: gratis.

Volksterrenwacht Burgum is open!
Tijdens de Nacht van de Nacht is de Volkssterrenwacht Burgum geopend voor publiek. Kom sterren kijken! Als het bewolkt (of steenkoud) is, dan hebben we twee presentaties die binnen in de filmzaal kunnen worden vertoond:

1. een diaserie over lichthinder: we kijken naar stukjes bekende sterrenhemel (grote Beer, kleine Beer, Zevengesternte, Orionnevel, Andromedanevel, etc.) en laten die afwisselend zonder- en mèt omgevingslicht zien. Gesproken toelichting erbij.
2. Een uitgebreide Powerpoint-presentatie over lichthinder. Ook nu weer gesproken toelichting erbij.
Organisatie: Volkssterrenwacht Burgum.
Tijd: Open van 20:00 uur tot 23:00 uur.
Locatie: Volkssterrenwacht Burgum, Menno van Coehoornweg 9 te Burgum. Kosten: 2,- (gereduceerd tarief).
Informatie: 0511 ­ 46 55 44 of kijk op www.streekmuseum-volkssterrenwachtburgum.nl.

Vaartocht in de Deelen
Varen bij volle maan in dit prachtige laagveenmoeras van Staatsbosbeheer. Opschrikken van een plons in het water naast de boot, genieten van de maan en de sterren die in het water schijnen.
Organisatie: Staatsbosbeheer.
Tijd: 20.00 tot ongeveer 22.30 uur.
Locatie: Start punt is op de parkeerplaats van de Deelen. Deze is te bereiken: Vanaf Drachten afslag Tijnje richting Aldeboarn na ca. 4.5 km. over de brug links, na ca. 3 km. komt u bij de parkeerplaats van de Deelen. Vanuit de richting Joure, de afslag Tjalleberd / de Knipe nemen. In Tjalleberd op T splitsing rechts, na ca. 1,5 km. Links af. Eerste weg links (Deelenweg). Over de brug links. Na ca. 1,5 km. komt u bij de parkeerplaats van de Deelen. Opgave: is vereist. Bel met 0516 ­ 46 40 20 (bezoekerscentrum Drents-Friese Wold, zij registreren de aanmeldingen). Er kunnen 20 mensen mee. Kosten: 5,00.
Meenemen: Het kan goed koud zijn op het water dus doe warme kleren aan.

Beleef de nacht in Nationaal Park De Alde Feanen!
In het Beheer- en Inrichtingsplan van Nationaal Park De Alde Feanen staat de beleving van de duisternis als een kernkwaliteit van het Park genoemd. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat het Nationaal Park zich graag aansluit bij de Nacht van de Nacht. Nationaal Park De Alde Feanen organiseert samen met It Fryske Gea op zaterdag 27 oktober een nachtelijke vaartocht met de Blaustirns door De Alde Feanen. De Blaustirns is bijna geruisloos door haar elektromotoren, hetgeen de nacht nog "hoorbaarder" maakt. Kortom een unieke kans om de duistere kant van Nationaal Park De Alde Feanen te beleven!

Organisatie: Nationaal Park De Alde Feanen.
Tijd: 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur.
Locatie: startpunt is de haven van It Fryske Gea aan het einde van de Ds. Offerhausweg te Earnewâld.
Opgave: Er kunnen maximaal 25 personen mee. Bij minder dan 8 deelnemers gaat de tocht niet door. U kunt zich tot en met woensdag 24 oktober tot 16.00 uur opgeven bij It Fryske Gea, tel.nr. 0511 ­ 53 92 26. Kosten: volwassenen 2,-, kinderen tot 12 jr 1,-. Meenemen: Het kan goed koud zijn op het water dus doe warme kleren aan.

Eise Eisinga planetarium open!
Tijdens de Nacht van de Nacht is het Eise Eisinga Planetarium geopend voor publiek. Bekijk het prachtige schaalmodel van het zonnestelsel dat Eise tussen 1774 en 1781 maakte! Voor kinderen is er ook een gratis speurtocht beschikbaar. Daarna kunt u vanaf 19.30 uur de Amateur Sterrenwacht Cassini bezoeken om een blik door een telescoop te werpen. Vanuit het Planetarium krijgt u een plattegrond mee, zodat de Sterrenwacht aan het Galjoen 26 te Franeker eenvoudig te vinden is.
Organisatie: Eise Eisinga Planetarium.
Tijd: 19.00 ­ 21.30 uur.
Locatie: Eise Eisinga Planetarium, Eise Eisingastraat 3 te Franeker. Kosten: Alleen voor het Planetarium is een toegangskaartje vereist, speciaal voor deze avond is de entree voor jong en oud slechts 2,50 per persoon. Informatie: 0517 ­ 39 30 70, info@planetarium-friesland.nl, of kijk op www.planetarium- friesland.nl.

Beleef het licht en de nacht met muziek en een nachtwandeling Op de late avond/nacht van 27 oktober is het in heel Nederland de `Nacht van de Nacht'. Dit betekent
dat op verschillende plaatsen wordt stilgestaan bij beleving van de nacht, duisternis en de beperking
van lichtvervuiling. In de gemeente Heerenveen heeft deze nacht dit jaar een bijzonder speciale betekenis, omdat tijdens deze nacht de proef met het nieuwe lichtconcept start en de nieuwe verlichting in Katlijk in gebruik worden genomen. Organisatie: Gemeente Heerenveen.
Programma: 20:00 uur Opening bijeenkomst in Kwartier Noord, Katlijk Korte uitleg van de proef met het nieuwe lichtconcept en het lichtplan in de bebouwde kom van Katlijk.
21:00 uur Openingshandeling door wethouder Lykele Buwalda 21:00 -22:00 uur Ervaar het licht en de duisternis U kunt lopend en op de fiets de nieuwe dorpsverlichting in Katlijk en het nieuwe lichtconcept in de omgeving ervaren onder begeleiding van muziek door studenten van het centrum voor de kunsten A7. 22:00 uur Start nachtwandelingen onder begeleiding van ervaren gidsen Beleef de pracht van de nacht. Twee gidsen - een van Het Fryske Gea en één van Staatsbosbeheer - nemen u mee voor een boeiende nachtwandeling.
1. De nachtwandeling van het Fryske Gea gaat door het Katlijker Schar en start bij het Bedrijfsgebouw van het Fryske Gea aan de Schoterlandseweg.
2. De nachtwandeling onderleiding van StaatsBosBeheer start vanaf Kwartier Noord in Katlijk.
Opgave: Voor deelname aan de nachtwandelingen dient u zich vooraf aan te melden. Geef in dat geval aan welke wandeling uw voorkeur heeft. Voor de overige activiteiten is aanmelding niet nodig. Aanmelden kan via Stien Mous van de gemeente Heerenveen. Mail naar s.mous@heerenveen.nl of bel 0513-617616.

Extra info: Vanuit Kwartier Noord in het dorp Katlijk is een fietsroute uitgezet zodat u zelf al fietsend het nieuwe lichtconcept kunt ervaren. Voor wie niet op de fiets is, staat er een beperkt aantal fietsen klaar.

Praamvaartocht door de grachten van Leeuwarden
Ervaar zelf de zin en onzin van verlichting tijdens een speciale avondrondvaart. De praamvaartocht gaat door de grachten en singels in de binnenstad van Leeuwarden. Er is gelegenheid om aan boord te genieten van een kopje koffie of thee. Organisatie: Gemeente Leeuwarden i.s.m. Stichting Praamvaren. Tijd: van 20.00 uur tot 21.00uur en van 21.00 uur tot 22.00 uur. Locatie: Vanaf de steiger tegenover Fire Café (Nieuwestad 47-49) in Leeuwarden. Opgave: Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt. U kunt een mailtje sturen naar Annemiek van der Maat van de gemeente Leeuwarden, avdmaat@leeuwarden.nl of bellen naar 058-233 2379. Vermeld bij opgave uw naam, adres, telefoonnummer en indien mogelijk een e-mail adres. Kosten: gratis.

Jeugdexcursie Donker en Licht
Vannacht gaan we kijken hoe donker het kan zijn, en hoe licht het op andere plaatsen is. Je zult merken dat je meer zintuigen hebt dan alleen maar je ogen. Wat we precies gaan doen blijft nog even een verrassing, maar we beloven jullie dat het leuk en ook een beetje spannend zal worden. De Nacht van de Nacht is een landelijk evenement, en er worden dus op veel meer plaatsen activiteiten georganiseerd. We willen laten zien hoe belangrijk het voor de natuur is dat het op de meeste plaatsen `s-nachts ook echt donker is. Organisatie: Jeugd Natuur Club Friesland `The Nature Kids'. Tijd: 20.30 uur tot ongeveer 23.00 uur.
Locatie: verzamelen op de parkeerplaats bij Aqua Zoo Friesland (het voormalige Otterpark).
Opgave: via 058-2553911 of jeugdnatuurclub@planet.nl. Maximaal 15 Nature Kids Kosten: 3,- per persoon.
Meenemen: Fiets, warme kleren, beker, theedoek.

Sterren kijken in Leeuwarden
In de woonwijk Zuiderburen wordt de sterrenhemel bekeken door telescopen. De telescopen worden opgesteld rondom de gymzaal. Er wordt ook een presentatie gegeven in de gymzaal over lichthinder.
Organisatie: Gemeente Leeuwarden i.s.m. Volkssterrenwacht Burgum Tijd: 19.30 uur.
Locatie: terrein van de gymnastiekzaal in Leeuwarden Zuiderburen, gelegen aan de Pikemar 19 te Leeuwarden
Opgave: Om u aan te melden voor deze activiteit kunt u een mailtje sturen naar Annemiek van der Maat van de gemeente Leeuwarden, avdmaat@leeuwarden.nl of bellen naar 058-233 2379. Vermeld bij opgave uw naam, adres, telefoonnummer en indien mogelijk een e-mail adres. Kosten: gratis.

Kinderactiviteit Menaldum
De gemeente Menaldumadeel doet mee aan de Nacht van de Nacht op maar liefst 2 manieren! Zo zal de gemeente tijdens de Nacht op verschillende punten het licht doven én heeft ze een NME consulente gevraagd om voor alle 13 basisscholen in de gemeente 3 lespakketten samen te stellen voor de onder-, midden- en bovenbouw die in het teken staan van duisternis, beleven en zintuigen sterren en nachtdieren (zie nieuwsbericht hierover). Tijdens de Nacht van de

Nacht zal voor de kinderen en hun ouders een wedstrijd worden georganiseerd. U wordt hier ontvangen door een didgeridoo/djembé groep, die ook als integraal element aanwezig zal zijn. Iedereen kan meedoen aan een opdrachtencircuit die in het donker en stilte zal worden gehouden. De gemeente stelt 3 prijzen ter waarde van elk 50,00 ter beschikking. Het zullen luister, geur, voel en kennis vragen zijn. De sterrenwacht zal bij goed weer ook aanwezig zijn. Kinderen mogen verkleed komen als heksen, nachtdieren etc. De mooiste, griezeligste of leukste ontvangt een verassing.
Organisatie: NME Stiens i.o. Gemeente Menaldumadeel. Tijd: 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur.
Locatie: Verzamelpunt is het gemeentehuis te Menaldum waarvandaan er gelopen wordt naar een locatie, 10 minuten lopen buiten Menaldum. Opgave: tussen 8 en 20 oktober a.s. aan de balie van het gemeentehuis te Menaldum of stuur een mail aan m.ejonkman@freeler.nl. U ontvangt dan de opdrachtformulieren voor de wedstrijd. Kosten: gratis.

Wandelroute door Rijsterbos en langs het Mirnser Klif In het kader van de 20ste "Gaasterlandse Natuurweek", met als thema "Gaasterland aan Zee" wordt dit jaar een belevingstocht uitgezet, summier verlicht en verrijkt met een aantal verhalenvertellers. De tocht zal gaan door het Rijsterbos en langs het Mirnser Klif. Organisatie: Infocentrum Mar en Klif.
Tijd: 19.00 uur.
Locatie: Parkeerplaats Mirnser Klif.
Opgave: 0514 ­ 57 17 77 of info@marenklif.nl. Kosten: gratis.

Avondwandeling op het donkere strand van Schiermonnikoog ­ LET OP: activiteit zit al vol, extra datum op 9 november!
Vanuit de visserijhaven te Lauwersoog wordt met het kleine passagiersschip Noordster overgestoken naar Schiermonnikoog. Vanaf 19:00 kunt u inschepen en om 19:15 uur gaan de trossen los. Op het wad is het dan donker want de zon is al ruim een uur eerder ondergegaan. Om 20:15 zal de schipper de Noordster afmeren aan de veerdam van Schier. Daar staat een bus klaar voor vervoer naar het startpunt van de wandeling. De wandeling voert grotendeels over het strand. Het strand op Schier is breed en in het donker is het lastig om je te oriënteren. Om te voorkomen dat we elkaar kwijt raken worden er twee stormlantaarns meegenomen. Eén `voor' en één `achter'. Als er niet teveel wolken zijn zal ook de volle maan wat bijlichten. De afstand van de wandeling bedraagt ruim 7 kilometer. Het is mogelijk dat er op sommige plaatsen wat plassen water op strand staan. Er wordt niet door het slik gelopen maar soms wel door los zand. Om aan deze wandeling deel te kunnen nemen hoeft u geen marathonloper te zijn maar een beetje conditie is wel vereist. Om ongeveer 23:00 uur bent u weer terug aan boord van de Noordster, de soep staat klaar en één uur later meert de Noordster weer af aan de kade in Lauwersoog.
Organisatie: De Pierewaai.
Tijd: inschepen om 19.00 uur, trossen los om 19.15 uur. Locatie: Vertrekplaats is de visserij-haven van Lauwersoog (bij Lauwersoog ANWB-bord "Lauwersoog-industriegebied" volgen, direct na oprijden haventerrein rechtsaf (volg asfaltweg), na "Supermarkt-Lauwersoog" linksaf, op kade rechtsaf en doorrijden tot de twee steigers achter in de haven waar de "Noordster" ligt afgemeerd (dit is voor de "bocht-naar-links"), parkeerplaats naast kade bij boot. indien de boot vanwege onvoorziene omstandigheden niet gehaald kan worden graag telefonisch melden: 06 ­ 10 39 12 51. Opgave: bij voorkeur via adema@depierewaai.nl o.v.v. naam, telefoonnummer en aantal deelnemers. Telefoonnummer is 050-3601750.

Kosten: 25,00 inclusief soep. Het inschrijfgeld kan overgemaakt worden naar bankrekening 91.77.67.845 t.n.v. De Pierewaai in Groningen o.v.v. Schier / 27 oktober 2007. Uw aanmelding is definitief als het inschrijfgeld op de Pierewaai- rekening is bijgeschreven.
Meenemen: Op het wad kan het al snel koud en guur zijn, zeker aan dek van een varend schip. Neem daarom handschoenen, muts, sjaal, warme trui en regenkleding mee. Tijdens de wandeling op Schiermonnikoog kan i.g.v. regen niet worden geschuild. Er wordt hoofdzakelijk over (nat) zand gelopen (niet door slik). Goed zittende wandelschoenen is afdoende. Aan boord kan koffie, thee, frisdrank, alcohol worden gekocht en kleine versnaperingen. Het is toegestaan van huis meegebracht eten en drinken aan boord te nuttigen. Neem wat te drinken mee voor tijdens de wandeling. Extra info: Bij extreem slecht weer kan de schipper besluiten niet uit te varen. Het streven is altijd om de beslissing daarover al een avond van tevoren te nemen. Als vrijdag 26 oktober de weersverwachting voor de volgende dag slecht is (veel onweer of windkracht 8 of meer) wordt tussen 20:30 en 21:30 duidelijk of de tocht doorgaat. In geval van afgelasting wordt het inschrijfgeld minus 2,50 terugbetaald. Voor alle duidelijkheid, de tocht zal niet worden afgelast vanwege regen of lage temperaturen.

Loop mee en ervaar de duisternis in Boarnsterhim
De gemeente Boarnsterhim ondersteunt de Nacht van de Nacht willen laten zien hoe mooi donker kan zijn en wat voor invloed licht uit de (verre) omgeving heeft. Ze organiseert daartoe een wandeling langs het donkere Sneekermeer naar het paviljoen Het Meer van Lenten. Hier wordt uitgerust met een lekkere kop warme chocolademelk. Tijdens de wandeling krijgt u een spannend verhaal over het Sneekermeer en z'n geheimen te horen. Kinderen zijn ook van harte welkom.
Organisatie: Gemeente Boarnsterhim.
Tijd: 19.30 uur.
Locatie: is het parkeerterrein aan de Jongebuorren, bij de strandcamping. Opgave: aanmelden via e-mail gemeente@boarnsterhim.nl of via telefoonnummer 0566- 629329. Uw naam, woonplaats, contactgegevens (bij telefonische aanmelding) en het aantal personen graag doorgeven voor woensdag 24 oktober aanstaande. Kosten: gratis.

Nacht van de Nacht wandeling Merskerheide
Om de echte duisternis te ervaren organiseert Natuur en Milieu Ureterp op zaterdag, 27 oktober a.s. in het kader van de Nacht voor de Nacht een avondwandeling op de Merskerheide. U bent daarbij van harte welkom.
Organisatie: Natuur en Milieu Ureterp.
Tijd: 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur.
Locatie: ingang van de Merskerheide.
Opgave: informatie over de wandeling kunt u krijgen bij Jan Bruinsma tel 0512 ­ 30 19 42 of Roelie Ansingh 0512 ­ 30 31 74.
Kosten: gratis.


---- --