Gemeente Barendrecht

Persbericht gemeente Barendrecht

Bewoners frissen samen omgeving Middeldijkerplein op

BARENDRECHT (donderdag 25 oktober 2007) - Op zaterdag 27 oktober vindt er in de buurt van het Middeldijkerplein vanaf 11.00 uur een opfrisactie plaats onder het motto: `Leer uw buurtbewoners nog beter kennen en ga samen aan het werk'. De bewoners van de woningen tussen het Middeldij- kerplein en de Reling zijn uitgenodigd om aan deze actie mee te doen. De opfrisactie is een initiatief van het opbouwwerk van Stichting Alle-r-hande. De gemeente Barendrecht steunt de actie en draagt zorg voor het tuingereedschap en de nieuwe beplanting. Ook woningcorporatie Vestia en Humanitas DMH leveren een bijdrage.

Na alle jaren van ontwikkeling van onder andere Carnisselande vindt er nu een accentverschuiving plaats- van bouwen naar sociale cohesie. De aanpak van de leefbaarheid en het beheer van de openbare ruimte heeft de afgelopen jaren in Barendrecht steeds meer aandacht gekregen. Een belangrijke voorwaarde bij de verbetering van de leefbaarheid is een actieve inbreng en deelname van bewoners. Ook het opbouwwerk van Stichting Alle-r-hande ondersteunt initiatieven van bewoners in Carnisselande die de leefbaarheid verbe- teren. Het college van b&w vindt het "een mooie kans om samen bezig te zijn en elkaar beter te leren ken- nen. Een prettige leefomgeving maak je immers samen."

Samen wonen, samen werken, samen leven
Het motto van het huidige college van b&w is Samen Wonen, Samen Werken, Samen Leven. "Hierbij willen we duidelijke verbindingen leggen tussen inwoners onderling en tussen inwoners en de gemeente," aldus het college. De opfrisactie van aanstaande zaterdag is hier een goed voorbeeld van.

Noot voor de pers,