Gemeente Zwolle

Onderwijs Zwolle: vakanties 2007 - 2008
Schoolvakantieregeling 2007 - 2008 in Zwolle

Primair Onderwijs Zwolle: vakanties 2007 - 2008

Eerste schooldag: maandag 20 augustus 2007

Herfstvakantie: maandag 15 oktober 2007 t/m vrijdag 19 oktober 2007

Kerstvakantie: maandag 24 december 2007 t/m vrijdag 4 januari 2008

Voorjaarsvakantie: maandag 25 februari 2008 t/m vrijdag 29 februari 2008

Goede Vrijdag: vrijdag 21 maart 2008

Tweede Paasdag: maandag 24 maart 2008

Meivakantie incl. Hemelvaart: maandag 28 april 2008 t/m maandag 5 mei 2008

Tweede Pinksterdag: maandag 12 mei 2008

Zomervakantie: maandag 30 juni 2008 t/m vrijdag 8 augustus 2008

Voortgezet Onderwijs Zwolle: vakanties 2007 - 2008

Eerste schooldag: maandag 27 augustus 2007

Herfstvakantie: maandag 15 oktober 2007 t/m vrijdag 19 oktober 2007

Kerstvakantie: maandag 24 december 2007 t/m vrijdag 4 januari 2008

Voorjaarsvakantie: maandag 25 februari 2008 t/m vrijdag 29 februari 2008

Goede Vrijdag: vrijdag 21 maart 2008

Tweede Paasdag: maandag 24 maart 2008

Meivakantie incl. Hemelvaart: maandag 28 april 2008 t/m maandag 5 mei 2008

Tweede Pinksterdag: maandag 12 mei 2008

Zomervakantie: maandag 30 juni 2008 t/m vrijdag 15 augustus 2008

N.B.:


* Examens 2008 beginnen op 19 mei 2008 (havo + vwo) en op 20 mei 2008 (vmbo)

* Carnaval is van 3 t/m 6 februari 2008

* De regeling is conform de adviesdata van het ministerie van OCW


Heeft u nog algemene vragen over de vakantieregeling / -spreiding: bel de Postbus 51 gratis INFO-lijn: 0800 - 8051 of check de website: www.postbus51.nl. Ook kunt u de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap raadplegen: www.minocw.nl.

Bron: Schoolvakantieregeling 2007 - 2008 in Zwolle Datum van 19-06-2007 tot 18-06-2008
Trefwoorden: onderwijs