Gemeente Beek


Uitreiking twee Koninklijke onderscheidingen tijdens jubileumconcert Cantarella in Beek

Beek, oktober 2007

Zaterdag 27 oktober reikte burgemeester Cremers twee koninklijke onderscheidingen, oftewel lintjes uit. De uitreiking vond plaats tijdens het jubileumconcert van Stichting Limburgse Koorschool Cantarella ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaansjubileum.

In de pauze decoreerde de burgemeester twee vrijwilligers binnen de stichting. De lintjes werden uitgereikt aan mevrouw Johanna Josepha Maria Scholten-Van der Velden (José) uit de gemeente Beek (voorzitter) en de heer (Harrie) Henricus Christiaan Maria Spronken uit de gemeente Sittard-Geleen (dirigent).

Zij werden beiden Lid in de Orde van Oranje Nassau.


* Mevrouw José Scholten-Van der Velden, Laathofstraat 29, 6191 GD, Beek

José is vanaf 1982 tot heden actief bij de Stichting Limburgse Koorschool Cantarella. Een toonaangevende korenschool in het Limburgse. Dit betekent dat zij in 2007 25 jaar actief is binnen de stichting.

Zij wordt gezien als de motor achter Cantarella. Ze begeleidt de zangers en zangeressen op een deskundige wijze. Mede dankzij haar inzet heeft het jeugdkoor Cantarella al menig prijs in de wacht gesleept op internationale en nationale wedstrijden. In 1989 behaalde het koor zelfs de titel Kinderkoor van het jaar. In 1991 heeft het koor als Limburgse afgevaardigde deelgenomen aan het Nationale Kinderkorenfestival en werd daar kampioen.

Zij heeft al menig bestuursfunctie bekleed binnen Cantarella maar is vooral bekend in haar rol als voorzitter. José organiseert diverse activiteiten zoals optredens, festivals, CD-opnamen, concoursdeelnames en internationale koorreizen. Haar persoonlijke betrokkenheid is hoog en wordt zeer gewaardeerd binnen de stichting maar ook daarbuiten.

Daarnaast is José actief geweest als raadslid voor de VVD in de gemeente Beek van 1995 tot 1998 en van 2001 tot 2004. Haar bijdrage als raadslid was bijzonder te noemen. Zij heeft zich consequent en nauwgezet ingelezen in de relevante dossiers. Wekelijks was ze in de leeskamer te vinden. Haar kennis was dan ook navenant.

Als raadslid heeft José Scholten zich ook sterk gemaakt voor de Stichting Welzijnswerk Beek. Eén van de zaken waarvoor zij zich succesvol heeft ingezet, is de realisatie van een speelgelegenheid voor oudere kinderen bij de toenmalige Callistusschool te Neerbeek.

En tenslotte is zij sinds enige maanden actief als bestuurslid van Streekomroep START, een regionale omroep voor Sittard, Geleen en Beek.


* De heer Harrie Spronken, Rietbeek 5, 6166 GT, Geleen

Harrie is sinds 1983 betrokken bij het kinderkoor Cantarella dat eind negentiger jaren is gefuseerd met de koorschool Westelijke Mijnstreek tot Limburgse Koorschool Cantarella. Het koor telt circa 60 leden in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, verdeeld over diverse groepen. In Zuid-Limburg, maar ook daarbuiten geniet dit koor bekendheid, mede dankzij de bezielende inzet van Harrie. Het koor heeft samengewerkt met bekende muziekgezelschappen, zoals André Rieu en het LSO. Maar ook aan diverse oratorium- en operaproducties leverde dit koor een bijdrage. Harrie heeft ertoe bijgedragen dat het koor deze toonaangevende rol kan vervullen.

Hij is verantwoordelijk voor de muziekkeuze, waar nodig schrijft hij partituren of componeert liederen. Grotere projecten zoals de uitwisselingen met buitenlandse koren of het uitbrengen van de CDs waren zonder zijn inbreng zeker niet tot stand gekomen. Ook heeft het koor onder zijn leiding diverse prijzen in de wacht gesleept. Harrie Spronken ontvangt weliswaar een beperkte vergoeding als dirigent van het koor, maar zijn inzet voor de koormuziek is veel breder. Hij geniet als zangpedagoog met name op het gebied van kinderkoormuziek grote bekendheid en wordt geregeld gevraagd voor lezingen en workshops.