KNWV

Nieuwsbericht Watersportverbond

31-10-2007

De regionale belangenbehartigers bijeen!

Zaterdag 27 oktober was de jaarlijkse bijeenkomst van de werkgroepen, regioteams, regiovertegenwoordigers en de sectorcommissie Toervaren. Zon 50 vrijwilligers kwamen bij elkaar in het sfeervolle clubhuis van de watersportvereniging de Schinkel in Amsterdam. Doel is het nuttige en het aangename te combineren, aldus bestuurslid en kwartiermaker Toervaren Paul Hamelynck.

s Morgens werd er vergaderd en kwam een aantal actuele onderwerpen aan de orde. Jaap Groenhuijse en Willem Dekker van de sectorcommissie Toervaren i.o. lichtten de laatste ontwikkelingen rond de
Natura2000-wetgeving en de Kader Richtlijn Water toe. Complexe Europese regelgeving, maar wel van groot belang voor de
watersportmogelijkheden in de toekomst. Het is dus belangrijk dat onze regionale belangenbehartigers de vinger aan de pols houden.

Ook de waterschapsverkiezingen nieuwe stijl, die volgend jaar worden gehouden, kwamen aan de orde. Sommige van die waterschappen spelen een belangrijke rol in het beheer van wateren en voorzieningen, die voor de watersport van belang zijn. Als we straks mee willen praten, moeten we nu beginnen aan onze verkiezingscampagne.

Peter Nannenberg van de sectorcommissie wees op het belang om de kitesurflocaties reglementair veilig te stellen. Een mooie en jonge tak van onze watersport; we moeten zorgen dat het kitesurfen op de goede plekken wordt toegestaan, anders ontstaat wildgroei!

Edmee van der Hoeven gaf tot slot een toelichting op het jaarthema 2008 van Toervaren: de spitsopeningen van bruggen. Een actueel onderwerp, waar ook in de Tweede Kamer over gesproken wordt.
Vervanging van een beweegbare brug door een aquaduct is de meest duurzame oplossing. Het is een veelomvattend onderwerp. De sector Toervaren, de regionale belangenbehartigers uit de werkgroepen en de regioteams, zullen hier volgend jaar hun tanden in zetten.

Vervolgens was het woord aan de werkgroepen en de regioteams om nieuwe ontwikkelingen te melden. Dat kon zowel in de ochtendvergadering, maar gebeurde nog veel meer in het informele middaggedeelte van de
bijeenkomst. Aan boord van een partyschip werd een vaartocht gemaakt over de Kostverlorenvaart, dwars door Amsterdam. Peter Spaander en Miep Blokzijl van de werkgroep Amsterdam fungeerden daarbij als gids. Niet alleen was er het nodige te bekijken, maar vooral was er alle gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen, contacten te leggen en bij te praten. Kortom, een zeer nuttige en geslaagde dag!