Ingezonden persbericht


(14 januari 2008 - Bericht van EIRENE Nederland, NEAG alternatieven voor geweld en PBI Nederland)

P E R S B E R I C H T


Bijeenkomst over burgervredeswerk als Europese missie

Utrecht, 14 januari 2008 -
Op zaterdagmiddag 19 januari a.s. organiseren EIRENE Nederland, NEAG alternatieven voor geweld en PBI Nederland een bijeenkomst over burgervredeswerk als Europese missie. Deze bijeenkomst, waaraan o.a. het Tweede Kamerlid Mariko Peters (GroenLinks) zal deelnemen, begint om 14.00 uur en vindt plaats in het Jacobi Theater, St.Jacobstraat 12 in Utrecht (vlakbij het station). De toegang is gratis.

Bij 'vredesmissie' zullen velen direct aan de inzet van militairen. De afgelopen jaren zijn echter veel mensen uit Europa en andere werelddelen naar conflictgebieden afgereisd om daar juist als ongewapend maar goed opgeleid burger vredesprocessen te bevorderen. We noemen hen
burgervredeswerkers en tal van organisaties die hen opleiden, uitzenden en begeleiden hebben op nationaal en Europees niveau de handen ineen geslagen en proberen erkenning en ondersteuning van dit burgervredeswerk door de verschillende overheden te krijgen. Op deze bijeenkomst willen we daar meer mensen over te informeren.

De eerste helft van de middag bestaat uit een 'politieke ronde' waarin we de aanwezige politici en/of lobbyisten een drietal stellingen over burgervredeswerk zullen voorleggen waarover zij met elkaar en met de zaal in discussie zullen gaan. Het is de bedoeling dat deze discussie tot een aantal concrete aanbevelingen voor de Nederlandse en de Europese politiek zal leiden.

In de tweede helft van de middag zullen informatieve workshops gegeven worden over drie concrete
burgervredeswerkprojecten: verzoeningswerk in Noord-Ierland, conflicthantering in Tsjaad en vredeswerk in Atjeh. De presentaties worden gegeven door mensen die nauw betrokken zijn (geweest) bij deze projecten; ��n van deze workshops zal in het Engels aangeboden worden.

De bijeenkomst zal rond 17.00 uur afgesloten worden met een borrel die wordt aangeboden in het kader van het 50 jarig bestaan van de vereniging EIRENE Nederland. Deze is ��n van de drie organisatoren van deze bijeenkomst en is, net als beide andere organisatoren, zowel in Nederland als via haar Europese en internationale netwerken, al langere tijd betrokken bij het uitzenden van burgervredeswerkers. Het afgelopen jaar zijn deze
organisaties nauwer met elkaar gaan samenwerken in het kader van de coalitie People building Peace om publieke en politieke steun voor het burgervredeswerk te verwerven.

De bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de NCDO.

-------

Noten voor de pers

Nadere informatie:

EIRENE Nederland, 030-2714376 of info@eirene-nederland.org

(einde persbericht)