Stadsdeel Amsterdam Zuidoost


Weekend College start

Op zaterdag 19 januari a.s. wordt de opening van het Weekend College feestelijk geopend. De opening vindt plaats om 10.00 uur. Locatie is het ROC aan de Fraijlemaborg 135 te Amsterdam.

Het Weekend College is een samenwerkingsproject tussen het Stadsdeel Zuidoost en het Regionaal Opleiding Centrum van Amsterdam (ROCvA). De intentie van het project is om jongeren extra lessen in o.a. Nederlandse taal, wiskunde en ICT te verschaffen. Deze lessen vinden buiten de reguliere schooltijden plaats, namelijk op zaterdag. Ook komen de jongeren gedurende het project in contact met rolmodellen, onder meer doordat zij lessen krijgen van professionals uit het bedrijfsleven, de overheid, het politiek. Door middel van dit project wordt een bijdrage geleverd aan het bevorderen van de onderwijspositie van jongeren in Zuidoost, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving.