Gemeente Sneek


wymbritseradiel

Open dag Wmo-loket Sneek Wymbritseradiel

Op zaterdag 19 januari van 11.00 uur tot 16.00 uur houdt het Wmo-loket van de gemeenten Sneek en Wymbritseradiel een open dag. De inwoners van beide gemeenten zijn van harte welkom om een kijkje te nemen in het pand aan Marktstraat 12 te Sneek.

Met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zijn het Delphion-loket en het WVG-loket sinds 2007 geïntegreerd in één Wmo-loket. Het Wmo-loket is een breed loket waar burgers voor informatie en advies,en cliëntondersteuning terecht kunnen op het brede terrein van wonen, welzijn en zorg.

Het Wmo-loket Sneek Wymbritseradiel is op 14 januari officieel geopend door gedeputeerde Schokker van de provincie Fryslân.