Ingezonden persbericht


Persbericht

18 januari 2008

boot dusseldorf

Noord-Holland prominent aanwezig op de boot

Van zaterdag 19 januari tot en met zondag 27 januari wordt de watersportbeurs BOOT in Düsseldorf georganiseerd. Op deze beurs presenteren Noord-Holland en Toerisme Noord-Holland zich aan de Duitse watersporters.

Ing. Peter Holtes, beleidsadviseur, Provincie Noord-Holland, Cluster Beleid/ EZ, presenteert namens de provincie Noord-Holland het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee. Hierin staat duurzaamheid binnen toerisme centraal. De leden van het 'Regionaal College Waddengebied' willen met het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee de natuur en het open landschap van de Waddenzee beschermen, en tegelijkertijd de vaarrecreatie op en rond de Waddenzee duurzaam ontwikkelen.

Adriana Stam, manager van Toerisme Noord-Holland geeft een presentatie over de Tall Ships Races die in 2008 in Den Helder plaatsvinden. Den Helder zal optreden als gastheer van de finish van de Tall Ships' Races. Van 20 tot en met 23 augustus is Den Helder het decor van tal van festiviteiten rondom de vele Tall Ships en het uitgebreid scala aan windjammers, klippers, andere zeilschepen en motorschepen.

Jook Boot, geeft een lezing over de nieuwe passantenhaven "Waddenhaven Texel". Een moderne haven volledig aangepast met duurzame en energiezuinige apparatuur.

Op de stand wordt Noord-Holland met vier thema's onder de aandacht gebracht: kust, water, cultuurhistorie en actieve beleving. Het themajaar "Verrassend Noord-Holland "en "Amsterdam Hidden Treasures"wordt innovatief tentoongesteld.

Om vragen te beantwoorden zijn er ook vertegenwoordigers aanwezig van de regio VVV's , Noord-Hollands Schiereiland Midden, Kop van Noord-Holland Noord en Hollands Midden (Amstelland Meerlanden' Gooi en Vechtplassen). www.vvvhollandsmidden.nl

De regio VVV's verstrekken gratis gidsen op het gebied van watersport met toeristische informatie over overnachtingsmogelijkheden, restaurants, recreatiemogelijkheden zoals varen, fietsen en wandelen en met praktische informatie over bijvoorbeeld de brugtijden.