Port of Rotterdam

Arcadis sluit raamcontract met Havenbedrijf Rotterdam

19-12-2007

ARCADIS heeft met Havenbedrijf Rotterdam NV een raamcontract gesloten over het leveren van ingenieursdiensten voor kademuren, steigers, baggerwerken en glooiingen. De raamovereenkomst Europese aanbestedingsproject Ingenieursdiensten gaat buiten ARCADIS ook naar Gemeentewerken, Grontmij en Royal Haskoning. Deze bedrijven werken de komende jaren samen om de Rotterdamse haven nog verder te ontwikkelen.Woensdag is het contract getekend.

,,De overeenkomst is aangegaan voor een periode van drie jaar'', aldus divisiedirecteur Water Frank Goossensen van ARCADIS in een reactie. ,,Het Havenbedrijf Rotterdam kan het contract nog twee keer met één jaar verlengen. In dat geval zijn we de komende vijf jaar aan elkaar verbonden.'' Het Havenbedrijf Rotterdam NV besteedt jaarlijks een bedrag van tussen de 7,5 en 15 miljoen euro aan ingenieursdiensten voor aanleg-, beheer- en onderhoudswerken. De raamcontractprojecten betreffen onder andere de werkzaamheden zoals projectvoorbereiding, raming, functioneel en technisch programma van eisen, ontwerp, opstellen contracten, directievoering en ondersteuning voor het projectmanagement.

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Het advies- en ingenieursbureau ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten op het gebied van infrastructuur, milieu en gebouwen. Dat doet ARCADIS voor bedrijven en overheden. Meer dan 12.500 mensen realiseren samen een concernomzet van ¤ 1,5 miljard. Met een dicht netwerk van kantoren is ARCADIS multinationaal aanwezig. De internationale kennis en ervaring binnen de onderneming is gericht op meerwaarde voor de klanten.