Politie Noord-Holland-Noord

Alcoholbus: nieuw controlemiddel voor de politie

Alkmaar, 19-01-2008 o Afgelopen vrijdagavond 18 januari heeft politie Noord-Holland Noord voor het eerst de nieuwe alcoholbus ingezet tijdens de alcoholcontrole. De alcoholbus leidt tot een efficiënter verloop van alcoholcontroles, omdat in de bus ademanalyseapparatuur aanwezig is. Verdachten die boven de wettelijke limiet blazen, hoeven dus niet meer onder begeleiding van agenten naar het politiebureau te worden gebracht, maar kunnen ter plaatse, in de alcoholbus de ademanalyse afleggen en worden gehoord. Dat bespaart de politie veel tijd, zodat meer capaciteit overblijft voor de daadwerkelijke alcoholcontroles. Daarnaast kan er makkelijk van controlelocatie worden gewisseld, omdat collega's ter plaatse kunnen blijven;dit kan handig zijn, wanneer weggebruikers elkaar met behulp van een mobieltje informeren over de locatie.

Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie heeft alle 25 politieregio's en het KLPD voorzien van een alcoholbus. Jaarlijks vallen nog altijd ruim honderd doden en duizenden gewonden doordat mensen met drank op achter het stuur zitten.

Alcohol in het verkeer kan echt niet meer!
Rijden met drank op is levensgevaarlijk voor jezelf, maar ook voor andere weggebruikers. Het drinken van 3 glazen alcohol verhoogt het ongevalrisico met 100%.Bestuurders die hun rijbewijs langer dan 5 jaar hebben, zijn in wettelijke overtreding als bij de ademanalyse (blaastest) de limiet van 0,5 wordt overschreden. Voor bestuurders die hun rijbewijs korter dan 5 jaar in bezit hebben (beginnende bestuurders) geldt een limiet van 0,2.

Het rijden onder invloed is een misdrijf: bij een alcoholpromillage vanaf 1,3vordert de politie het rijbewijs in. Voor beginnend bestuurders geldt dat zij hun rijbewijs direct kwijtraken als zij een alcoholpromillage hebben vanaf 0,8.

De straffen voor rijden onder invloed variëren van een boete tot enkele jaren gevangenisstraf. Ook kun je een rijverbod krijgen, kan de rechter een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen en kun je een EMA (Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer) opgelegd krijgen. Dat is een cursus die drie dagen duurt en die de deelnemer ruim 600,- kost. Het is verplicht voor bestuurders die zijn aangehouden met een promillage van meer dan 1,3. De verslavingsinstellingen voeren het programma uit en wie dat niet of onvoldoende volgt, raakt het rijbewijs kwijt.

Voor meer informatie, zie www.verkeershandhaving.nl

Eerste resultaten
De alcoholbus werd op zijn eerste avond ingezet op twee locaties: van 21.00 tot 0.30 uur op de Landweg in Bergen. Hier werden 242 blaastesten afgenomen. Eén bestuurder was hierbij in overtreding. Hij blies 440 ug/l. Dit is het dubbele van de toegestane hoeveelheid van 220 ug/l. Hij kreeg een rijverbod van enkele uren.

Van 01.30 tot 04.00 uur stond de bus op de Kennemerstraatweg in Alkmaar. Hier moesten 53 bestuurders blazen. Hier waren vijf personen in overtreding en kregen hiervoor een proces verbaal en een rijverbod van enkele uren. Het hoogst gemeten alcoholpercentage was hier 440 ug/l.