Nederlandse Volks-Unie (NVU)


Arnhem, 19 januari 2008.

De film van zionist en vriend van Israël Wilders

Al maanden domineert dit onderwerp het nieuws van Nederland. Geen dag gaat voorbij of we lezen wel weer wat in de systeempers over de aankomende film van Wilders.

Maar is het eigenlijk erg dat iemand kritiek levert op een godsdienst? Uit mijn gevoel van vrijheid van meningsuiting zeg ik nee, dat is niet erg. Maar Wilders is gewoon een Islam-Basher! Dag in en dag uit is hij bezig deze religie te vernederen. Aan de andere kant staan de christenen ook niet op hun achterste poten waneer er iets kritisch over hun geloof wordt gezegd of geschreven.

De problemen in Nederland komen niet door de Islam, maar door een verkeerd gevoerd integratie en immigratie beleid. Wij eisen als NVU al jarenlang dat alle criminelen, werkloze en illegale vreemdelingen het land onmiddellijk uitgezet dienen te worden. En bij iemand met een dubbele nationaliteit na een crimineel vergrijp, het Nederlanderschap te ontnemen!

Dat Wilders een kritische film wil maken over de Islam, staat hem vrij, maar het valt wel op dat we Wilders nooit horen over de terroristische houding van Israël t.o.v. de Palestijnen. En over de illegale bezetting van Palestina door Israël! Wat te denken over Irak en Afghanistan die bezet worden door de Anglo-Amerikaanse bezettingstroepen. En dan zwijgen we nog maar over Wilders zijn achterlijke mening over Iran om deze te bombarderen.

De moslims in Nederland doen er goed aan om niet in te gaan op de provocatie van Wilders. De beste houding is om deze film gelaten over zich heen te laten komen. Want het enige waar Wilders op hoopt is dat de vlam in de pan slaat en daar wil deze zionist naar toe, een geloofsoorlog tussen christenen en moslims. En dit vuurtje wakkert hij elke keer maar weer aan zonder al te veel tegenstand.

Om Nederland weer veilig en leefbaar te maken moeten we nu de grenzen gaan sluiten voor alle nieuwkomers en een totale immigratie en asielzoekerstop doorvoeren en ophouden met gezinshereniging. Ons land is overvol en we dreigen met z'n allen te verzuipen in onze zogenaamde "prachtwijken", waar geen mens zich meer 's avonds over straat durft te vertonen!

Wilders is met z'n PVV en zijn uitlatingen betreffende het vreemdelingenvraagstuk allang extremer dan de CD en CP'86 ooit zijn geweest. Hij heeft ons rechts ingehaald, maar hij krijgt binnenkort een catastrofale boete voor deze houding. De PVV is een neo-liberale, rechts-populistische partij, die net als de LPF als een zeepbel uiteen gaat spatten wanneer zij mee zouden gaan regeren.

De NVU is ooit veroordeeld voor de slogan: "Nederland blank en veilig" maar in de geest van deze slogan willen wij ons Nederland weer terug zien te krijgen. De multiculturele terreur moet stoppen en duidelijke taal moet weer teruggebracht worden in de politiek. Als enige rechts-radicale partij durven wij te zeggen en te stellen dat wij nog steeds achter onze partijstandpunten staan, namelijk dat wij tegen de bouw van moskeeën, synagogen en hindoetempels zijn. Omdat dit in onze ogen niets te doen heeft met religie die in Nederland de oudste rechten heeft, te weten het christendom.

Wij vinden de manier waarop Wilders nu bezig is om een godsdienst te beledigen door en door fout. Wij voeren geen oorlogen tegen mensen om een godsdienst maar een 'politieke oorlog' tegen de in onze ogen foute politiek in Den Haag betreffende de immigratie en integratie politiek. Deze integratie politiek met het pappen en nathouden, en personen als Wilders aan de andere kant, gaat ons land storten in een totale burgeroorlog waar de 'van Gogh - revolutie' bij verbleekt. Wanneer Nederlanders slachtoffer gaan worden van wraakacties van moslims die zich beledigd voelen door de film van Wilders, dan is de beer los en gaat dat wederom een kettingreactie opleveren van actie en reactie!

Wilders heeft het recht om zijn film te mogen maken, de moslims hebben het recht om zich beledigd te voelen, wij hebben het recht om ons volk en vaderland op politieke wijze met onze standpunten te verdedigen!

Mochten de moslims zich benadeeld voelen, dan moeten zij maar eens navragen waarom de film "De Eeuwige Jood" van Regisseur van Fritz Hipplers, uitgekomen in 1941, verboden is in Duitsland en in Nederland. Deze film is in Nederland verboden en een film die straks het moslimgeloof bespottelijk maakt mag wel gemaakt en vertoond worden? Duidelijk weer meten met twee maten. Hoe zou dat toch komen?