Concernstaf                                        Nummer 
                                       2008011CS 

                                       Datum 
                                       15 januari 2008 


          Koninklijke onderscheiding                          

   De heer F.A. van Loon is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau            
   vanwege zijn maatschappelijke verdiensten, in het bijzonder voor het            
               gildewezen in Noord-Brabant.                    

     E M B A R G O  TOT ZATERDAG 19 JANUARI 2008, ca. 12.00 uur 
         naam   F.A. (Frank) van Loon                        

         adres   Papenhof 5, 5081 JS Hilvarenbeek               

    geboortedatum    25 januari 1961 te Tilburg                      

 oort onderscheiding 
s              Lid in de Orde van Oranje-Nassau                 
    uitreiking door   mr. E. Aarts-Engbers, loco-burgemeester van Tilburg      
      plaats/ tijd  Café Boslust, Schoorstraat 37 te Udenhout, koffietafel vanaf     
              11.30 uur, uitreiking onderscheiding ca. 12.00 uur         

Bijzonderheden:                                         
Op de statiedag van het gilde St. Antonius-St. Sebastiaan te Udenhout zal de heer F.A.      
(Frank) van Loon afscheid nemen als hoofdman van dit gilde. Gedurende 23 jaar heeft        
hij zich op velerlei vlak verdienstelijk gemaakt in bestuursfuncties op het terrein van      
het gildewezen, folklore en regionale identiteit.                         
Met deze activiteiten begon hij in Udenhout, maar gaandeweg kregen zij steeds meer        
een bovenlokale en soms zelfs een bovenregionale uitstraling. Te noemen zijn onder        
meer zijn inzet voor de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden, het verlenen        
van medewerking aan de heroprichting van gilden in Boekel, Lexmond en Hei- en           
Boeicop, het mede organiseren van de Tentoonstelling Europees Schutters Treffen          
2006 en het jurylidmaatschap voor de wedstrijden van de Limburgse Schuttersbond         
Juliana en de Oud-Limburgse Schuttersfederatie.                         
Niet alleen voor het gildewezen in Brabant en daarbuiten is hij van groot belang        
geweest, hij heeft zich verder ingezet voor de Reuzengenootschappen van Tilburg en       
Hilvarenbeek en voor de hengelsport.                              
Op grond van al deze bijzondere verdiensten is de heer Van Loon nu benoemd tot Lid      
in de Orde van Oranje-Nassau.       

Contactpersoon:                                        
John Boeren, Concernstaf, telefoon 013 - 542 8096                         
---- --