Bronnen van ethisch besef: Nietzsche en Taylor


Themajaarcursus Filosofie Oost West op 19 januari

UTRECHT, 20080117 -- De cursus 'Orientatie in Verscheidenheid' vindt op negen zaterdagen per jaar plaats in Vergadercentrum 'Vredenburg 19' te Utrecht, van 10.00 - 16.30 uur. Docenten voor de themajaarcursus op 19 januari (Nietzsche en Taylor) zijn dr. André van der Braak en prof. dr. Rudi te Velde. Voor meer informatie: www.filosofie-oostwest.nl

In Friedrich Nietzsche (1844-1900) vindt de filosofische kritiek op onze traditionele, christelijke, bronnen van ethisch besef haar hoogtepunt. Zijn filosoferen met de hamer `voorbij goed en kwaad' lijkt tot een nihilisme te leiden waarbij alles geoorloofd is, en het recht van de sterkste zegeviert. Maar Nietzsche pleit voor een 'herwaardering van alle waarden' die als nieuwe bron van ethisch besef kan dienen.

Charles Taylor (Canada, 1931) is een van de meest spraakmakende filosofen binnen het huidige filosofische debat over morele grondslagen van de moderne cultuur. Hij heeft zijn naam definitief gevestigd met zijn grote werk "Bronnen van het Zelf". In dit werk beschrijft hij de historische ontwikkeling van onze moderne identiteit. Net als Nietzsche stelt hij een diagnose van de malaise van de moderniteit. Zijn voorgestelde therapie verschilt echter van die van Nietzsche.

Filosofie Oost West