Gemeente Leeuwarderadeel


Officiële start van de werkzaamheden aan Noordelijke Elfstedenvaarroute

18-01-2008 09:27

Ondertekening van samenwerking en tevens bekendmaking van aannemer.

De voorbereidingen voor het ophogen van de bruggen langs de Noordelijke Elfstedenvaarroute, onderdeel van het Friese Merenproject, zijn in volle gang. Voordat de eerste brug bij de molen van Vrouwenparochie aangepakt wordt, heeft de stuurgroep Noordelijke Elfstedenvaarroute haar samenwerking bekrachtigd. Tegelijkertijd werd de aannemer die het werk gaat uitvoeren, bekend gemaakt. Dit alles gebeurde vrijdag 18 januari jl. in Vrouwbuurt.

Tegen een echte Elfstedentocht kan niets op. Maar wanneer ook het noordelijke deel van de route bevaarbaar is, kunnen pleziervaarders de hele Elfstedentocht ook met de boot maken. En dat komt misschien wel het dichtste in de buurt bij de beleving van een tocht op de schaats. In ieder geval leren zowel inwoners als toeristen de rust, ruimte en cultuur van Noord-Fryslân op een nieuwe manier kennen.

Stuurgroep Noordelijke Elfstedenvaarroute

De stuurgroep Noordelijke Elfstedenvaarroute bestaat uit de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel en Tytsjerksteradiel, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Het project Noordelijke Elfstedenvaarroute is opgenomen in het programma van het Friese Merenproject.

De gemeente Leeuwarderadeel treedt namens alle partijen op als opdrachtgevende partij voor het hele project. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Leader+, Westergozone en Stadsregio Leeuwarden.

Bij de foto's: door het ondertekenen van het convenant is de samenwerking tussen de partijen officieel bekrachtigd.