Gemeente Maastricht

Sluiting woning op grond van Opiumwet

De burgemeester heeft op grond van artikel 13b van de Opiumwet de woning gelegen aan de Merovingenstraat 57 te Maastricht met ingang van 18 januari 2008 gesloten voor de duur van drie maanden. Op 1 november 2007 is de wijziging van artikel 13b van de Opiumwet in werking getreden waarbij de burgemeester op grond van dat artikel de bevoegdheid heeft gekregen om bestuursdwang toe te passen indien in een woning dan wel in of op bij de woning behorende erven een middel als bedoeld in artikel 2 of 3 van de Opiumwet wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is.In de woning aan de Merovingenstraat is een grote hoeveelheid harddrugs en softdrugs aangetroffen.

Zoals bekend is de handel in en gebruik van verdovende middelen in de gemeente Maastricht een groot probleem. Dealers, drugsgebruikers, drugsrunners, criminaliteit, vervuiling en gevoelens van onveiligheid bepalen het beeld en de sfeer in een groot deel van de stad. Aanpak van illegale handel is een speerpunt van beleid in de Operatie Coffeecorner en samen met de politie wordt dit hardhandig aangepakt.

Een situatie zoals in de woning aan de Merovingenstraat aangetroffen, is in strijd met de Opiumwet en dient dan ook met het oog op de bestrijding van de illegale handel bestreden te worden. De eigenaar van de woning is in kennis gesteld van dit besluit van de burgemeester.