Humanistisch Verbond

'human.nl' feestelijk geopend door Job Cohen

PERSBERICHT, Amsterdam, 18 januari 2008

Burgemeester Cohen heeft 17 januari 2008, na het toespreken van alle genodigden, het pand `human.nl' feestelijk geopend. Met champagne in de hand zagen de burgemeester en Lodewijk de Waal, voorzitter van de Humanistische Alliantie en directeur van Humanitas, paarse en oranje ballonnen - de huiskleuren van de humanistische beweging- de lucht in gaan.

`Het gebouw `human.nl' is een nieuw bolwerk van humanistisch geïnspireerde organisaties. Er zit heel wat hier: een rijk palet van organisaties die de samenleving veel te bieden hebben en gebaseerd zijn op humanistische waarden zoals vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en betrokkenheid. Ze zijn bescheiden maar beslist,' aldus Lodewijk de Waal in zijn welkomstwoord.

Volgens Job Cohen blinken humanisten uit in het combineren van het intellectuele (denken over menselijke zingeving) en het praktische (bieden van hulp). De menselijke vermogens staan centraal, en krijgen een steuntje in de rug. Vanuit het idee dat je de man beter een hengel kunt geven dan een vis.
`Humanistische thema's houden ons iedere dag bezig. Dat is ook goed: alleen door uitwisseling van ideeën over fundamentele waarden houden we ze levend,' zegt Cohen.
Over de scherpte van het maatschappelijke debat fronst hij nog wel eens de wenkbrauwen. Hij heeft begrip voor hoogoplopende emoties, want de samenleving wordt steeds vaker opgeschrikt door schokkende gebeurtenissen en snelle, complexe veranderingen. Hij is echter beducht voor de hysterie die met het debat gepaard gaat. `Vanwege de onrustige discussie is de zoektocht naar zingeving des te belangrijker. Die zoektocht kan alleen plaatsvinden door de uitwisseling van ideeën gebaseerd op feiten en wederzijds inlevingsvermogen. Amsterdam heeft daarin een traditie. De bundeling van humanistische organisaties kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.'
Cohen voelt zich naar eigen zeggen meer thuis in de humanistische traditie dan hij eigenlijk wist. De organisaties die gebundeld worden in `human.nl' wenst hij een succesvol samen leven toe. 'En vooral ook zelf blijven denken,' voegde hij daar geestig aan toe. Het motto van het Humanistisch Verbond is namelijk `zelf denken samen leven'.

Tien organisaties vinden in `human.nl' onderdak: het Humanistisch Verbond, de Humanistische Alliantie, de Humanistische Omroep, Durf te denken, HHumanlink, de redactie van het nieuwe tijdschrift `Human', het Steunfonds Humanisme, en de bijzondere Humanitas-projecten Transvisie, BlinN, en MBO.

Postbus 75490 - 1070 AL Amsterdam - Weteringschans 259 - tel: 020 521 90 00 - info@humanistischverbond.nl - Giro 58